Cevaplar

2012-10-07T16:35:07+03:00

 İbni Sina-Remzi özçelik, Kültür bakanlığı yayınları/1167 – Tiyatro Eserleri dizisi/29, 1190, 72 sayfa

“İLİM VE SANAT TAKDİR EDİLMEDĞİ YERDEN GÖÇ EDER.”

Sina hekimliğyle ünlüdür.Eşi Ayana, ilk hastası Dehduk, arkadaşı ve öğrencisi Cüzicani…. Hastalara verdiği dermanlarla ünlenmiştir.Devrin sultanları, ileri gelenlerini tedavieder ve onlardan büyük ilgi görür. Sultan Şemsuddevle’nin başveri olur, istemese de, diğer vezirlerin gazabına uğrar ve zindana atılır, Sultan Gaznelilerle savaşı kaybedince Sina’nın haklılığını anlar ve onu yanına çağırır, diğer vezirleri verzirlikten alır.  ibni Sina, Farabi ve Aristo hayranıdır, tüm zamanını kütüphanede okyarak, deneyler yaparak geçirmek ister..

9. Sınıf Türk edebiyatı kitabında bir tiyatro olan bu yapıtla, İbni Sina’nın gerçek yaşamının karşılaştırılması istenmektedir.  Tiyatro kurmacadır, gerçekten esinlenmiş, gerçek ve ünlü bir tarihi kişiliği anlatmaktadır, ancak burada anlatılanlar yazarın düş gücüyle, yaratma becerisiyledir. edebi esesrin gerçekliği, kurmaca gerçekliktir. en gerçek edebi metin bile gerçek değildir. Amaç böyle eserlerde okuyucunun duygularına seslenmek, ona çağrışımlarla estetik zevk kanzandırmaktır.

İBNİ SİNA (Biyografi)

1 5 1
2012-10-07T16:35:19+03:00

Sina hekimliğyle ünlüdür.Eşi Ayana, ilk hastası Dehduk, arkadaşı ve öğrencisi Cüzicani…. Hastalara verdiği dermanlarla ünlenmiştir.Devrin sultanları, ileri gelenlerini tedavieder ve onlardan büyük ilgi görür. Sultan Şemsuddevle’nin başveri olur, istemese de, diğer vezirlerin gazabına uğrar ve zindana atılır, Sultan Gaznelilerle savaşı kaybedince Sina’nın haklılığını anlar ve onu yanına çağırır, diğer vezirleri verzirlikten alır.  ibni Sina, Farabi ve Aristo hayranıdır, tüm zamanını kütüphanede okyarak, deneyler yaparak geçirmek ister..

9. Sınıf Türk edebiyatı kitabında bir tiyatro olan bu yapıtla, İbni Sina’nın gerçek yaşamının karşılaştırılması istenmektedir.  Tiyatro kurmacadır, gerçekten esinlenmiş, gerçek ve ünlü bir tarihi kişiliği anlatmaktadır, ancak burada anlatılanlar yazarın düş gücüyle, yaratma becerisiyledir. edebi esesrin gerçekliği, kurmaca gerçekliktir. en gerçek edebi metin bile gerçek değildir. Amaç böyle eserlerde okuyucunun duygularına seslenmek, ona çağrışımlarla estetik zevk kanzandırmaktır.

1 5 1