Cevaplar

2012-10-07T16:48:44+03:00

forum :eski site devletlerinde toplumsal sorunları görüşmek üzere toplanılan alana forum denir.

münazara:bir konunun olumlu ve olumsuz yönlerinin iki grup arasında karşılıklı olarak tartışılmasına denir.

açık oturum:toplumun tümünü yakından ilgilendiren bir konunun dinleyiciler  huzurunda bir başkanın yönetiminde değişik düşüncelere sahip yetkili kişilere çeşitli yönlereden tartışılmasına ve incelenmesine denir.

sempozytum:sanat ve bilim alanınjda uzmanlaşmış kişilerin biraraya gelerek sorularını tartışmak açıklamak ve bir sonuca ulaşmak için yaptıkları toplantıya denir.

panel::bir konunun karara varmaktan çok değişik yönlerden aydınlatılması için küçük bir topluluk önünde bir sohbet havası içinde gerçekleştirilen tartışmalara denir. 

0