Cevaplar

2012-10-07T16:52:28+03:00

Tarihi olaylar pozitif bilimler gibi deney ve gözleme dayanmaz. Bu nedenle objektiflikte zorlanılmaktadır. Bir tarihi olayıdeğerlendirirken öncelikle yaşandığı dönem göÖnüne alınmalıdır. Örneğin İstanbul'u Fa­tih Sultan Mehmet neden karadan ve denizden kuşat­tı da uçaklarla bombalamadı diyemeyiz.
Yine tarihi olayın yaşandığı dönemin sosyo-kültürel özellikleri de gözönüne alınmalıdır. Örneğin; Osman­lı'nın kuruluşunda atlı göçebe toplumdan hemen tam teşekküllü devlet geleneği beklenemezdi.
Ekonomik şartlar devletlerin kurulmasında toplumla­rın gelişmesinde son derece önemlidir. Örneğin Milli Mücadele yıllarıyokluk yıllarıdır. Buna rağmen Mus­tafa Kemal Atatürk'üönderliğinde büyük mücadele verilmiştir. Biz bugün KurtuluşSavaşı'nda neden kağ­nılar kullanıldı, motorlu araçlar alınmadı, dersek doğ­ru bir değerlendirme olmaz.
Coğrafya ve coğrafi şartlar da tarihi olaylarda önemli­dir. Bir olayın yaşanması için coğrafi mekânın olması gerekir. Ayrıca gerek savaşlar gerekse diğer etkinlik­lerde coğrafi konum ve şartlar elverişli olmalıdır.
Osmanlı Beyliği'nin kısa sürede büyümesinin bir ne­deni de gerek siyasi coğrafyasının gerekse beşeri coğrafyasının uygun olmasıdır.

6 4 6
2012-10-07T17:37:01+03:00

tarihi olaylarda tarfsız olmak gerekir ve olaya objektif bakılmalıdır.

2 5 2