Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-22T15:34:14+02:00


Müzik, her dinleyişte beyni farklı etkinleştiriyor
Amerikalı bilim adamları, bir müzik parçasının her dinlenişten sonra beynin farklı bir biçimde etkinleştiğini buldular. Sonuç, beynin aynı bilgileri dinamik bir biçimde yeniden işlediğine dayanan tahmini doğrulamakta.

Dartmouth Beyin Araştırmaları Merkezi araştırmacıları deneklere sekiz dakika içerisinde batı müziğinin tüm tonlarını yansıtan karmaşık bir müzik parçası dinletirken, deneklerin beyin etkinliklerini izlemişler. Denekler parçadaki belli başlı bir melodiyi ve parçanın belli bir yerinde değiştirilen müzik aletini bulmakla görevlendirildikten sonra parçayı tekrar tekrar dinlediklerinde beyinleri farklı bir biçimde etkinleşmişti. Ancak bilim adamları statiksel yöntemler sayesinde müziğin analizinden sorumlu bir beyin merkezi saptayabilmişler. Melodiler ilk önce şakakların arkasındaki beyin bölgelerinde işlenirken, analiz merkezi hemen alnın arkasındaki bölümde yer alıyor. Bu bölge (rostromedial bölge) daha önceleri duygusal ifadelerin mantıklı kararlarla işlendiği beyin bölgesi olarak saptanmıştı. Fakat müziğin neden özellikle de bu bölgede analiz edildiğini bilim adamları henüz bilemiyorlar. 

1 5 1
2013-01-22T15:34:42+02:00

Müzik âletleri, ses verme şekillerine göre üç bölüme ayrılırlar:

1 - Telli müzik âletleri: Bunların ses çıkarabilen bölümleri gergin tellerdir. Her tel belli bir nota çıkarır. Alto, bağlama, balalayka, banco, çello, gitar, harp, kanun, keman, kemence, kontrbas kopuz, lavta, lir, mandolin, piyano, rübab, tanbur, ut, viyola, viyolonsel telli müzik âletleridir.

2 - Nefesli müzik âletleri: Bunların bir ucundan doğrudan doğruya ya da uygun bir ağızlıkla üfleyerek borunun içindeki hava titreştirilir. Ses borularından çeşitli sesler elde etmek için boru boyunca dizilmiş bulunan delikler açılıp kapatılır. Akordeon, baso, flüt, gayda, klarnet, ney, obua, org, saksafon, trompet, zurna, nefesli müzik âletleridir.

3 - Gergin zarlı müzik âletleri: Bir kasnak üzerine gerilmiş zarlardan meydana gelen âletlerdir. Gerginlikleri ve boyu değişmediği için verebildikleri nota çeşidi az olur. Davul, tef, dümbelek, gergin zarlı müzik âletleridir.

0