Cevaplar

2013-01-22T17:00:31+02:00

Tamsayılı Sayılı Kesirleri Bileşik Kesre Çevirme: 

Tam sayı kesrin paydası ile çarpılır. 

Çarpım sonucu pay ile toplanır pay olarak yazılır. 

Payda aynen alınır. 

Bileşik Kesri Tam Sayılı Kesre Çevirme 

Kesrin payı paydasına bölünür. 

Bölüm tam sayı kalan pay olarak yazılır. 

Payda aynen alınır. 

Kesirlerin Genişletilmesi 

Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayma sayısı ile çarptığımızda kesrin değeri değişmez. 

Yapılan bu işleme kesri genişletme denir. 

Kesirlerin Sadeleştirilmesi 

Bir kesrin pay ve paydası aynı sayma sayısı ile bölünürse kesrin değeri değişmez. 

Bu işleme kesri sadeleştirme denir. 

UYARI: Bir kesri en sade biçime çevirmek için kesrin payı ve paydası pay ve paydanın e.b.o.b. (en büyük ortak bölen) u ile bölünür. 

Paydaları Eşit Olan Kesir Sayılarının Sıralanması 

Paydaları eşit olan kesir sayılarından payı büyük olan kesir diğerlerinden büyüktür. 

Payları Eşit Olan Kesir Sayılarının Sıralanması 

Payları eşit olan kesir sayılarından paydası küçük olan kesir diğerlerinden büyüktür. 

Pay ve Paydaları Eşit Olmayan Kesir Sayılarının Sıralanması 

Önce pay veya paydalar eşitlenir; sonra da sıralama yapılır. 

Paydaları Eşit Olan Kesirleri TOPLAMA İşlemi 

Tam sayılar varsa toplanır tam sayı yazılır. 

Paylar toplanır pay yazılır. 

Ortak payda aynen yazılır. 

Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri TOPLAMA İşlemi 

Paydadaki sayıların “e.k.o.k.” u (en küçük ortak kat) bulunur. 

Paydalar eşitlenir. 

Paydaları eşit kesirlerde olduğu gibi toplanır. 

NOT: Payda eşitleme işlemi diğer kesirlerin paydaları ile çarpılarak da yapılabilir. Örnek: İki kesrin toplanması durumunda birinci kesrin paydası ikinci kesrin pay ve paydasıyla ikinci kesrin paydası birinci kesrin pay ve paydasıyla çarpıldığında da paydalar eşitlenmiş olur. 

Paydaları Eşit Olan Kesirleri ÇIKARMA İşlemi 

Tam sayıların farkı tam sayı yazılır. 

Payların farkı pay yazılır. 

Ortak payda aynen yazılır. 

NOT: Çıkanın payı eksilenin payından büyük olan tam sayılı kesirler çıkarılırken önce tamsayılı kesirler bileşik kesre çevrilir. Sonra çıkarma işlemi yapılır. 

Paydaları Eşit Olmayan Kesirleri ÇIKARMA İşlemi 

Paydadaki sayıların “e.k.o.k.” u (en küçük ortak kat) bulunur. 

Paydalar eşitlenir. 

Paydaları eşit olan kesirlerde yapıldığı gibi çıkarma işlemi yapılır. 

2 5 2
2013-01-22T17:04:26+02:00

payda kaç ise onu tamla çarp sonra payla topla 

 

2 5 2