Cevaplar

2013-01-22T18:18:10+02:00

http://hotfile.com/dl/134333720/37a5a09/6-6.snf_blnebilme_kurallar_arpanlar_ve_katlar_etkinlik_49.rar.html

2 3 2
2013-01-22T18:19:01+02:00

1.   24 ve x sayılarının o.b.e.b. ‘i  4, o.k.e.k.’i 168 ise x kaçtır?
2.   36, 50, x  sayılarının o.b.e.b.’i  2, o.k.e.k.’i  22.52.32.7  ise bu koşula uyan en küçük x  sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

3.   Bir torbadaki cevizleri üçer üçer, dörder dörder, beşer beşer saydığımızda 2 ceviz artıyor. Torbadaki cevizlerin sayısı iki basamaklı ise en fazla kaç ceviz vardır?


4.   32, 44, 52 litrelik varillerde bulunan yağlar birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli kaplara doldurulmak istendiğinde en büyük hacimli kaç kap gerekir?
5.   4, 5, 6 ile bölündüğünde 3 kalanını veren iki basamaklı sayıyı bulunuz.

6.   Bir sınıftaki öğrencileri 8 er 8 er ve 10 ar 10 ar saydığımızda , hiç öğrenci artmıyor.Sınıfta en az kaç öğrenci vardır?
7.   Bir sınıftaki öğrenciler; dörder, altışar, dokuzar gruplara ayrılınca, her  seferinde 3 öğrenci artıyor. Bu sınıfta en az kaç öğrenci vardır ?

8.   72, 84 ve 108 litrelik üç fıçı, zeytinyağı ile doludur. Bu yağ, eşit hacimli 
           ve en büyük tenekelere konulacaktır. Kaç teneke gereklidir ?

elya
1.   216,180,132 litrelik 3 fıçı su ile doludur.Bu su,hiç artmayacak şekilde, ayrı ayrı eşit ölçüde mümkün olan en büyük şişelere doldurulacaktır.Kaç tane şişe gereklidir?

2.   Eni 90 m, boyu 126 m olan bir bahçenin çevresine köşelere de dikilmek şartıyla eşit ve en geniş aralıklarla direk dikilecektir.Kaç direk gereklidir?

3.   78,24 ve 18 litrelik 3 kap, farklı 3 sıvı ile doludur. Sıvılar karıştırılmamak üzere ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli kaplara konacaktır. En az kaç kap gereklidir?

4.   Boyutları 108 m. Ve 132 m. Olan dikdörtgen şeklindeki tarlanın kenarlarına eşit arlıklarla ağaç dikilecektir. Köşelere de ağaç dikilmek şartıyla en az kaç ağaç gereklidir?
5.   25 ile a sayısının ekok ve ebob’ları çarpımı 725 olduğuna göre a sayısı kaçtır?

6.   100 kg. fındık, 160 kg. çay ve 140 kg. fıstık hiç artmayacak biçimde ve birbirine karıştırılmadan eşit ağırlıkta en az kaç tenekeye konulabilir?

7.   210,120 ve 810 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır?

8.   Boyutları  80 cm ve 180 cm olan bir duvar kare şeklindeki fayanslarla döşenecektir. Bu iş için en az kaç fayans gereklidir?

9.   2 doğal sayının ekok’u 360, ebob’u 2 ise bu doğal sayıların çarpımı kaçtır?

10.   74,69 ve 126 sayılırını böldüğünde sırasıyla 2,5 ve 6 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır?

11.   320 ve 440 sayılarını  böldüğünde 20 kalanını veren en büyük sayı kaçtır?

12.   Üçgen şeklindeki bir tarlanın  kenarları 84 m., 91 m ve 98 m.’dir Bu tarlanın etrafına en geniş ve eşit arlıklarla kuyular kazılacaktır. Köşelere de kazılmak şartıyla en az kaç kuyu kazılır?


   13.   Eni 15 m ve boyu 24 m olan bir sporsalonu     kare şeklindeki halılarla döşenecektir.Halıların mümkün olan en büyük ölçüde olması isteniyor.Salon için kaç halı gereklidir?


14.  Boyutları 25 cm,20 cm ve 4 cm olan tuğlalardan en küçük  boyutlu bir küp yapılmak isteniyor. Bu küp için en az kaç tuğla gereklidir?

elya
1) 37 kişilik bir topluluğa kaç kişi daha katılırsa ,  6 veya 7 kişilik gruplar  oluşturulabilsin?2) 109 ‘a kadar olan sayılardan kaç tanesi 10 ve 6 ya bölüne-bilsin ?

3) 12 ve 14 ile ayrı ayrı bölün-düğünde 5 kalanını veren sayı 3 basamaklı en az kaç olabilir?


4) bir torbadaki bilyeleri 12’şerli ,18 ‘erli ve 30’arlı saydığımızda her seferinde 4 kalanını veriyor. Buna göre en az kaç bilye vardır?

5) 7,5,8 ile bölündüğünde 4 kalanını veren 800’den küçük en büyük doğal sayı kaçtır?
6) Bir sayı 6 ile bölündüğünde 4,
15 ile bölündüğünde 13, 11 ile bölündüğünde 9 kalanını veri-yor. Bu sayı en az kaçtır?
7) Çalar saatlerden birincisi her 12 dk da, ikincisi her 40 dk da, üçüncüsü her 48 dk da çalıyor. Saat 9:25 ‘te çalan saatler saat kaçta tekrar çalarlar?

2 5 2