Bugun bu soruya güzel cevap verirseniz sonraki soruda beleşe 40 puan var :D Soru: Ömer Seyfettin hakkında değişik bilgiler hayatı falan olmaz!!!!!! Örneğin Yazdığı kitaplar ve kitaplarının resimleri, yaptıgı meslekler, ya da ne bilem aklınıza gelen farklı şeyler :D

1

Cevaplar

2013-01-22T18:35:47+02:00

1- Tasarı halinde Kalanlar: Ararken, Tatlı su Frenkleri, Akropol Hacısı

2-Taslak Halinde Olanlar:

A)Ele Geçmeyenler: Foya, Sultanlığın Sonu, Kızın Ayağı
B)Müsveddeleri Bulunanlar: Temah ve Namaz, Katil Kim?
1-Basılmamış olan, ya da adları bilindiği halde ele geçmeyenler:
1-Ruznameler(Günlükler)

a)Balkan Harbi Ruznamesi (Günlüğü)
Yanya kalesinde tutsak düştükten sonra bir yıl kaldığı Ns. Lyon kasabasında yazdığı bu günlükte, Balkan savaşı ile ilgili anılarını, şömlenlerini ve düşüncelerini anlatmıştır.

b)Ruzname (Günlük)

Ruzname’ye ne zaman başlayıp hangi yılan değin sürdüğünü hakkında bilgimiz yoktur.

2-Psikoloji ve Beş Türlü Mantık: Ns. Lyon kasabasında Gustave le Bon’un bir eserini esas tutarak bu adda bir inceleme hazırladığını Ali Cani, Yöntem’de öğrenmekteydi.
3-Köroğlu Destanı: Bu destanın birinci bölümünü yazıldığını, gerisini hazırlayamadığını Şerit Hulusi bildirmektedir.
4-Tahir Alansu, Ömer Sein, Ali Canip Yöntemle birlikte 1914 yılında bir edebiyat kitabı yazmaya başladıklarını söylemektedir.
5-Kurb Hocasının Boynuzu tamamlayıp da yayımladığı hikayelerindendir.
4- Basılmış Olanlar:
A)Roman
1-Ashab-ı Keyfimiz. İki kez basılmıştır.
2-Efruz Bey, Beş bölüm olarak tasarlanmıştır.

5- Öteki Eserleri

1-Yarınki Turan Devleti Ömer Seyfettin’in Türkçülük anlayışını öğütleyen küçük bir eserdir.
2-Milli Tarihimizden Çıkarılmış Ameli Siyaset
3-Yazmak Sanatı:

G- Hikaye :
“Yüksek Ökçeler”
“Gizli Mabed”
“Bahar ve Kelebekler”
“Beyaz Lale”
“Asilzadeler”
“Bomba”
“Dalga”
“İlk düşen ak”
“Nokta”
“Tarih ezeli bir tekerrürdür”
“Pembe incili Kaftan”

H- Psikoloji Kitabı : Psikoloji ve Beş Türlü Mantık

A-Şiir : Ömer Seyfeddin’in Şiirleri
B-Broşür : “Vatan! Yalnız Vatan”
“Yeni Lisan ve Bir İstimzaç”
C-Hatıra :

“Balkan Harbi Ruznamesi ”
“Balkan Harbi Hatıraları”
“Ömer Seyfeddin’in Anı Defterinden: Yahya Kemal ve Ömer Seyfeddin”
“Ömer Seyfeddin: Günlük”
D-Tiyatroları :

“Canlar ve Patlıcanlar”
“İhtiyar Olsamda”
“Katil Kim?”
“Mahçupluk İmtihanı”
“Nasreddin Hoca”
“Telgraf”
E-Fikri Eserler :

“Milli Tecrübelerden Çıkarılmış Ameli Siyaset”
“Yarın ki Turan Devleti”
“Türklük Mefkuresi”

F-Roman :

“Ashab-ı Kehfimiz”
“Efruz Bey”
“Harem”
“Yalnız Efe”
“Ararken”
“Sultanlığın Sonu”
“Foya”

1 5 1