Cevaplar

2013-01-22T20:12:45+02:00

hareket eden bir cisim hareket etmye,duran bir cisim de durmaya devam etmektedir.yani her cisim konumunu ve hareketini korumak ister.

0
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-22T20:19:05+02:00
1) Eylemsizlik  Kanunu Newton'u eylemsizlik kanununa                  götüren şey Galileo'nun aşağıdaki deneyidir. Bu deneyde top  sürtünmesiz                  ortamda hareket ettiğinden sürekli eski  yüksekliğine çıkar. Düzlemlerin                  eğimi değiştiği halde bu kural  değişmez. Eğer düzlem yataylaşırsa                  cisim yükselemeyeceğinden  sonsuza kadar düzgün doğrusal hareket                   yapar. Bu deneydeki top yatay            düzlemde sonsuza dek sabit hızlı hareket yapacaktır. Çünkü yatay düzlemde            sürtünme olmadığından (çok kaygan yüzey) cisme etki eden kuvvetlerin            bileşkesi sıfırdır. Şayet cismi yatay düzlemde hareketsiz bıraksaydık,            sonsuza dek durmaya devam ederdi. Galileo'nun deneyinden            Newton'un çıkardığı sonuç (1. hareket kanunu)             şudur: Bir cismin üzerine                etki eden kuvvetlerin bileşkesi sıfır ise cisim hareket durumunu                korur. Yani duruyorsa durmaya devam eder, hareket halindeyse düzgün                doğrusal hareket yaparak hareketini sürdürür. Ama asla yavaşlamaz                veya hızlanmaz veya hareket yönünü  değiştirmez. 2) Dinamiğin             Temel İlkesi (Kuvvet İvme İlişkisi) Newton'un 1. kanunu cisme            etkiyen net kuvvetin sıfır olduğu durumları açıklıyordu. Net kuvvet            sıfır ise cismin ivmeside sıfırdır. 2. kanunu ise net kuvvetin sıfırdan            farklı olduğu durumları açıklar. Cisme uygulanan net kuvvet cismin  ivmesiyle            doğru orantılıdır. 3) Etki Tepki            Kanunu Evrendeki bütün kuvvetler            kendi zıttı ile birlikte varolur. Örneğin Dünya Ay'ı çekiyorsa, Ay da            Dünya'yı aynı kuvvetle çeker.

Şekildeki cisim yatay düzlemde                  duruyorken cisme W  (ağırlık) ve N (normal kuvvet) kuvvetleri etki                  eder. Ağırlık  Dünya'nın cisme uyguladığı çekim kuvvetidir. Dünya                  cismi W  kuvvetiyle çekiyorsa, cisimde Dünya'yı aynı büyükülükteki                  G  kuvvetiyle çeker. Cisim  ağırlığı sayesinde                  zemine F kuvveti uyguluyorsa, zeminde cisme  eşit büyüklükte N                  kuvvetini uygular. Yani , cisim zemine F  kadar etki etmiş zemin                  de cisme N kadar tepki  göstermiştir. Şekildeki  kuvvetlerin uygulama                  noktaları önemlidir. W cismin ağırlık  merkezine, N cismin tabanına,                  F zemine, G ise Dünya'nın kütle  merkezine uygulanmıştır.

Kısaca Newton'un 3. hareket            kanununu şöyle özetleyebiliriz: Eğer bir A cismi            bir B cismine kuvvet uygularsa, B cismide A cismine kuvvet uygular.            Bu kuvvetler eşit büyüklükte ama zıt yöndedir.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/fizik/24941-newtonun-hareket-kanunlari.html#ixzz2IjJ2prQA

1 5 1