Cevaplar

2016-06-07T15:51:26+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
. . . MERHABA . . .
Bilgi toplama yolları nelerdir ?
⇒ Herhangi bir konu hakkında   kitap ,dergi gibi yazılı kaynaklardan  bilgi toplanmalıdır . 
⇒ Herhangi bir konu hakkında bir süre evire çevire gözlem yapılmalıdır . 
⇒ Herhangi bir konu hakkında bir bireyle o konu hakkında mülakat yapılmalıdır . 
⇒ Herhangi bir konu hakkında sorular hazırlayıp  çözüme kavuşturmalıyız . ( anket yapmalıyız ) 
Kesin bir bilgi istiyorsak o konu hakkında bir müddet gözlem yapmalıyız . 
 . . . . . . . . . . . . 
⇒  Kitabımızın dergimizin sonunda kaynak göstermeye kaynakça denir . Örneğin YALIN, H. İ., Özdemir, S. (2002). Öğretmenlik Mesleğine Giriş. Ankara: Nobel Yayınları.
⇒ Kitabımızın dergimizin içinde kaynak göstermeye gönderme denir . Örneğin  (Tonta ve diğerleri, 2002, s. 82)
Kaynak gösterme yolları nelerdir ? 
⇒ Örneğin bir yapıtı  iki kişi yazmış  . Gönderme yapılırken bu kişilerin soy adları yer alır . örnek  (Yılmaz ve Bezirci, 1983, s. 86).
⇒ Kişisel görüşmeler metinde belirtilmeli lakin kaynakçada yer almamalıdır . Örneğin  (Vüs’at O. Bener, kişisel görüşme, Aralık 2001).
⇒ Aynı soyadına sahip birden fazla yazara gönderme yapılıyorsa yapıtların yayın yılları farklı olsa bile, cumle içinde yazarların adları da belirtilmeli . Örneğin  Çiğdem Karlu (1989); Tansu  Karlu  (1993)
⇒ Aynı yazara ait  iki veya ikiden fazla yapıta gönderme yapılıyor ise yayın yılına alfabetık sırayı izleyen harfler eklenir . Örneğin  ( Tan Fuat, 2000a); ( Tan  Fuat, 2000b).
⇒  Tek yazarlı yapıtta parantez içinde, yazarın soyadı, sayfa numarası  ve yayın tarıhı virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında s., birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa ss yazılır.
⇒ Yapıtın yazarı belli değilse belirtilmemiş ise  alıntıyı  yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır.
⇒ İki veya ikiden fazla yapıta gönderme yapılıyor ise alıntı yapılan yapıtlarn yazarlarının soy adları alfabetik sıraya göre sıralanır . Örneğin (Feigenbaum ve McCurduck, 1983; Roszak, 1989, 1991). 
. . . Δ KOLAY GELSİN Δ . . . 
3 5 3