Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-22T20:35:54+02:00

Ihlara Vadisi, Hasandağı'volkanından püskürtülen lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan cemal şekilli bir vadidir. Melendiz çayı, milyonlarca yıllık bir sürecin sonunda, 14 kilometre uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 110 metreye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi meydana getirmiştir. Bu çatlaklardan yol bulan kanyonun bugünkü halini almasını sağlayan Melendiz çayına ilk çağlarda Kapadokya ırmağı anlamına gelen "Potamus Kapadukus" denilmekteydi.

14 km uzunluğunda ki vadi Ihlara'dan başlar, Selime'de son bulur. Vadinin yüksekliği yer yer 100 -150 m dir. Vadi boyunca kayalara oyulmuş sayısız barınaklar, mezarlar ve kiliseler bulunmaktadır. Ihlara vadisi'nde kiliselerdeki süslemeler 6. yüzyılda başlayarak 13. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir.

Bazı barınaklar ve kiliseler yeraltı şehirlerinde olduğu gibi birbirine tünellerle bağlantılıdır.

Kiliseler [değiştir] Ihlara Vadisi içinden bir resim

Vadi boyunca yer alan kiliseler iki gruba ayrılabilir:

Ihlara'ya yakın olan kiliselerin duvar resimleri Kapadokya sanatından uzak, doğu etkisi taşırlar.

Belisırma yakınında yer alanlar, Bizans tipi duvar resimleri ile süslüdür.

Ihlara Bölgesi'nde Bizans Dönemi'ne ait bilinen kitabelerin sayısı oldukça azdır.

Belisırma köyüne 500 m uzaklıktaki Aziz George (Kırkdamaltı) Kilisesinde Selçuklu Sultanı II. Mesud (1282 -1305) ve Bizans imparatoru II. Andronikos'un adlarını içeren 13. yüzyıla ait fresk üzerine yazılmış bir kitabe bulunmaktadır.

Bu kitabe bölgeyi ellerinde bulunduran Selçukluların hoşgörülü yönetiminin varlığını kanıtlamaktadır.

Kiliselerden sadece ikisinin tarihi tespit edilmiştir.

Direkli Kilise (976-1025) Saint Georges (1283-1295) yıllarına aittir.

10. yüzyıl ortasında Bizans Toroslar ve Klikya bölgelerini geri almasıyla Ihlara bölgesinde yeni Kiliseler yapımıştır.

Bahaeddin Samanlığı Kilisesi Sümbüllü Kilise Direkli Kilise

11. yüzyıl başlarındaki Bizans sanatına örnek teşkil edenler:

Ala Kilise Çanlı Kilise (Akhisar) Karagedik Kilisesi

Eski kiliseler sonradan bazı Bizans tipi resimler de ilave edilmiştir.

Bu davranış, 11. yüzyılda Selçuk Türklerinin bölgeye gelmesiyle son bulur.

Fakat bölgedeki dini hayat devam eder. Bölgenen kilise hayatı 1924’deki nüfus mübadelesiyle son bulur.

Ihlara Vadisi'nde yer alan ve resimleri en iyi korunmuş olan kiliseler [değiştir] Ağaçaltı Kilisesi Pürenliseki Kilisesi Kokar Kilise Yılanlı Kilise Aziz George (Kırkdamaltı) Kilisesi Sümbüllü Kilise Ihlara Vadisi Dini yaşam [değiştir]

Ihlara vadisi jeomorfolojik özelliklerinden dolayı keşiş ve rahipler için uygun bir inziva ve ibadet yeri olmuştur.

Aksaray, Hıristiyanlığın daha ilk yıllarında önemli bir din merkezi olmuştur.

Kayseri'li Basilus ve Nazianzos'lu Gregorius gibi mezhep kurucuları 4. yy. da burada yetişmişlerdir.

Mısır ve Suriye sisteminden ayrı bir manastır hayatının kurallarını bunlar tespit etmişlerdir.

Böylece Yunan ve Slav sistemi doğmuştur.

Mısır ve Suriyeli rahiplerin dünya ile olan ilişkilerini kesmelerine rağmen Basilus ve Gregorius’un rahipleri dünya ile olan ilişkilerini kesmiyorlardı. Bu yeni anlayışın yeri Belisırma idi.

Gregorius, teslis inancına yeni bir izah getirerek İsa'nın tanrılığı tartışmasında İznik toplantısı görüşlerine kuvvet kazandıran fikirler ileri sürdü. Böylece Hristiyanlık tarihinde öncü bir aziz oldu. Gregorius’un yetiştiği kayalık bölge (Belisırma, Ihlara, Güzelyurt (Gelveri)) Manastır ruhuna uygun, kayalara oyulan kiliseler topluluğu haline geldi.

Arap akınlarına karşı, Hasandağındaki müdafaa kaleleri karşı koyunca bu kiliseler faal ibadet merkezi durumlarını devam ettirdiler.

1 5 1
2013-01-22T20:36:03+02:00

iç Anadolu bölgesinde târihî ve tabiî güzelliği ile meşhur bir vâdi. Aksaray iline bağlı Güzelyurt ilçesinin batısındadır. Vâdi, Selime köyünden başlayıp, Ihlara köyünde son bulur.

Ihlara Vâdisine dar bir boğazla girilir. Ihlara köyüne kadar içinden 26 menderes çizerek Melendiz Çayının aktığı vâdi, dar tabanlı çok dik yamaçlı ve derindir. Bu dik yamaçların Melendiz Çayına bakan kısmında çeşitli manastır, kilise ve mağaralar oyulmuştur.

Vâdide iklim, ilin diğer bölgelerine nazaran daha ılımandır.Vâdinin dar tabanında bağlar ve bahçeler sıralanmıştır. Vâdinin başlangıcı olan Selime ve Yapraklıhisar köylerinde tüf konileri ve peribacaları vardır.Kalınlığı genelde 100 m olan peribacaları ve tüf konileri kuzeye ve kuzeybatıya gidildikçe incelir. Kızılkaya köyü yakınlarında 5 metreye iner. Bu peribacalarının, Ürgüp Peribacaları ile aynı zamanda meydana geldiği zannedilmektedir.

Ihlara Vâdisinde zengin şifâlı su kaynakları vardır.Yaprakhisar köyüne 3 km uzaklıktaki Ziga Kaplıcasının, banyo kürleri, romatizma ve kadın hastalıklarına, içme kürleri ise mîde, barsak, karaciğer ve safra kesesi hastalıklarına faydalıdır.

0