Cevaplar

En İyi Cevap!
2013-01-22T21:09:08+02:00

sakın hiç girme .............................................................

1 5 1
2013-01-22T21:10:41+02:00
Cep telefonu hattı ile internete bağlanma neticesinde meydana gelen fahiş miktarda faturalara ilişkin hukuki sorunlar ve çözüm önerileri  
  Cep telefonu hattı ile internete bağlanma neticesinde meydana gelen fahiş miktarda faturalara ilişkin hukuki sorunlar ve çözüm önerileri   İnternet bağlantılı özellikli cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla tüketiciler tarafından fahiş miktarda gelen cep telefonu faturalarıyla ilgili olarak sorunlar yargıya taşınmaya başlanmıştır. Bu çalışmada bu sorunun hukuki ve teknik boyutu verilmeye çalışılacak ve çözüm önerileri üzerinde durulacaktır.  

    GPRS (General Packet Radio Service- Genel Paket Radyo Servisi): Cep telefonu ya da GPRS PC Card ile internet'e çok hızlı ve ekonomik bağlanmayı sağlayan bir teknolojidir. GPRS, yüksek erişim hızının yanı sıra, bağlantı süresi üzerinden değil gerçekleştirilen veri transferi üzerinden ücretlendirilen ekonomik iletişim olanağı sağlamaktadır. Bu sayede sürekli internete bağlı kalınabilir ve veri transferi yapılmadığı sürece herhangi bir ücret ödenmez. 
GPRS uyumlu cep telefonunu aracılığıyla ya da GPRS PC Card ile taşınabilir bilgisayardan ya da PC'den internet'e bağlanılabilir. Bunun için telefonunu ya da GPRS PC Card'ın bilgisayara tanıtılması ve gerekli yazılımın yüklenmesi yeterlidir.   Byte (Bayt) : Bilgisayar içinde her karakter aynı zamanda 1 Byte’tır. Örneğin A karakteri=1 Byte.   A karakteri =1 Byte A karakteri=8 Bit Yukarıdaki eşitliklere göre 1 Byte=8 Bit sonucu çıkarılabilir.   1 Byte=8 Bit 1 KB (Kilo Bayt)=1024 Byte 1 MB (Mega Bayt)=1024 KB 1GB (Ciga Bayt)=1024 MB 1 TB (Tera Bayt)=1024 GB’dır. Soru: ANADOLU kelimesi kaç Byte ve kaç Bit’tir. Çözüm: ANADOLU kelimesi 7 karakterden oluşmaktadır. 1 Karakter=1 Byte olduğu için bu kelime 7 Byte’tır. 1Byte=8 bit olduğundan dolayı bu kelime 8x7=56 Bit’tir.   Soru: 2048 KB kaç MB’dır? Çözüm: 1024 tane KB=1 MB olduğundan 2048 KB=2 MB’tır. Çünkü 2048’in içinde 2 tane 1024 vardır.   Aşağıda net büyüklükler yer almaktadır;   1 byte = 2^3 bits = 8 bits (= 1 character)
1 kilobyte (K / Kb) = 2^10 bytes = 1,024 bytes
1 megabyte (M / MB) = 2^20 bytes = 1,048,576 bytes
1 gigabyte (G / GB) = 2^30 bytes = 1,073,741,824 bytes
1 terabyte (T / TB) = 2^40 bytes = 1,099,511,627,776 bytes
1 petabyte (P / PB) = 2^50 bytes = 1,125,899,906,842,624 bytes
1 exabyte (E / EB) = 2^60 bytes = 1,152,921,504,606,846,976 bytes   Aşağıda internet üzerinden yapılan araştırmalar neticesindeki örnek gprs tarifeleri yerzde 1 saat içine ödeyeceğiniz miktarı  bilirsiniz. Ancak yukarıdaki tarifelendirme örneklerine bakıldığında orta düzeydeki bir tüketicinin 1 saatlik bağlantı için ne kadar ücret ödeyeceğini kestirmesi zordur. Kullanıcın aboneliğine belli bir limit koyulup (kullanıcının sözleşme kurulurken ödemeyi taahhüt edeceği bir miktar; örneğin aylık 500. -TL gibi)  bu limitin üzerindeki görüşmeleri kesmek. Böylece bu limit miktarının bir nevi sigorta görevini görüp kullanıcının ödemeyi kabul ettiği miktarlardan yüksek miktarlardaki faturalarla karşılaşmasını önlemek
1 1 1