Arkadaşlar öncelikle bu 2.dönemde performans ödevi olacak . Lütfen düzgün cevap atın.

Alice in Wonderland kitabının türkçe çevirisi , ingilizce özeti ayrıca kahramanları .

Lütfen aciiillll

Not : Düzgün cevap atmayanı şikayet ederim . Düzgün cevap verende puanı alır ;)

1

Cevaplar

2013-01-22T23:36:16+02:00

Sıkıntılı bir öğle sonu, Alice, kız kardeşinin omuzlarına yaslanarak yarı uyur bir halde elindeki kitabı okurken, aniden beyaz bir Tavşan görür. Par­tiye gitmek için giyinmiş Tavşan, cep saatına ba­kar ve geç kalmaktan endişe eder. Meraklı Alice, Tavşanın peşine takılır. Bir tarladan geçerlerken birdenbire ayağı bir çukura kayan Alice, çukurun içine yuvarlanır ve nihayet bir yığın yaprak üzerin­de durur. Orada tekrar Tavşanı görür, fakat ona ba­zı şeyler sormadan önce, Tavşan Alice'i telaşla gö­türür ve çok sayıda kilitli kapılarla çevrili uzun bir salonda bırakır.


Alice, tekrar Beyaz Tavşanı görür. Onunla ko­nuşmak istediği zaman, hayvan kaçar. Bu arada el­divenlerini ve yelpazesini yere düşürür. Alice, on­ları alır ve yelpazenin boyunu tekrar küçülttüğünü görür. Beyaz Tavşan geri döner ve çılgıncasına el­divenlerini arar. Alice'i bir hizmetçi sanan Tavşan, sert bir sesle, bir çift eldiven getirmesini ister. Ali­ce itaat eder ve ağaçlara doğru koşar. Üzerindeki tabelâda «B. Tavşan» yazılı küçük bir beyaz evin önünde durur.Tavşanın evinde, bir çift yeni eldiven ve yel­paze bulur. Ayrıca çok cazip bir şişe de görür. Ali­ce dayanamaz, şişenin içindekini içer ve derhal bü­yümeğe başlar. Bu defa, boyu öylesine uzar ki eve sığabilmek için, bir ayağını bacadan, bir kolunu da pencereden uzatır.
Alice, aniden birinin evin penceresine çakıl taşları attığını işitir. Bu çakıl taşları, küçük pasta­lar haline gelir ve Alice bu pastaları yiyerek küçü­lür. Böylece Tavşanın evinden dışarı çıkar. Orman­da koşmağa başlar ve dev büyüklükte bir mantarın yanında durur. Mantarın üstünde tembel tembel oturan bir kırkayak nargile içmekle meşguldür. Alice'e kaba bir tarzda hakaret eden kırkayak, şayet mantarın bir tarafını yerse büyüyeceğini, öteki ta­rafını yerse küçüleceğini söyler. Alice, ilkin, öyle­sine küçülür ki, çenesi ayağına değer. Paniğe kapı­lan Alice, mantarın diğer tarafını da yer ve boynu, bir ağacın tepesine ulaşacak kadar uzar ve oradaki bir güvercin de, Alice'i, kuş yumurtası çalan bir yı­lan sanarak haşlar.Alice nihayet gerçek boyunu bulur. Ormanda­ki yürüyüşüne devam eder. Düşes'in kulübesi önü­ne gelir. Burada balığa benzeyen bir hizmetçinin kurbağaya benzeyen diğer bir hizmetçiye, Kraliçe ile kroket oynaması için (tahta topla oynanan bir «yun) Düşes'e bir davetiyeyi verdiğini görür. Gü­rültüden ötürü zaten kendisini kimse duyamayaca­ğından Alice, kapıyı vurmaksızm kulübeye girer ve Düşes'in, kucağındaki çocuğunu sallayarak uyutma­ğa çalıştığını ve bir ahçının da pişirdiği çorbaya bi­ber koyduğunu görür. Gürültü kulağı sağır edecek derecededir ve biber de, Kraliçeyi, fena halde ak­sırtır. Şöminenin içinde, ağzı kulaklarına varırca-sma, esrarengiz bir tarzda gülümseyen bir Cheshi­re Kedisi vardır.Düşes, birazcık tutması için bebeğini Alice'e uzatır ve kaybolur. Alice küçük çocuğu susturmağa çalışırken, çocuğun ağlaması tedricen homurdan­maya dönüşür ve Alice, birdenbire kucağında bir domuz tuttuğunu görür. Hayvan, Alice'in kolları arasından kurtulur ve ormana kaçar. 
Alice, partiden kaçar ve bir bahçeye gelir. Bahçıvanlar, Kraliçeyi memnun etmek için konu­şan çiçekler ekmekle meşguldürler. Kraliçe, bahçı­vanları, beyaz gülleri kırmızıya boyarken görür ve onların derhal öldürülmelerini emreder ise de, Ali­ce, onları çiçek taçları arasına saklar. Bu esnada kraliyet geçit resmi başlar. İskambil kağıdından yapılmış askerler ve saray nazırları ardından Düşes, Beyaz Tavşan ve Kraliçe geçerler.Ardından kraliyet «croquet» oyunu başlar. So­pa olarak canlı flamingolar ve top olarak da kirpi­ler kullanılır. Kavisli kale de, geriye eğilen iskam­bil kâğıtlarından oluşur. Kraliçe, Alice'e bir flamin­go verir ve hemen oynanmasını emreder. Oyunu oy­namak mümkün değildir. Herkes aynı ânda, istedi­ği gibi oynamaktadır. Tam kendilerine vurulacağı sırada, kirpiler çalılar arasına kaçar. Flamingo, ba­şını kaldırarak Alice'e bakar. Kraliçe, bir kimsenin oyununu beğenmediği zaman, «Kafasını kesin!» di­ye bağırır ve asker kaleler yerlerinden ayrılır.Cheshire Kedisi meydanda görünerek, Alice'e oyunu nasıl bulduğunu sorar. Alice, sevmediğini söyler ve Kedi, bunun üzerine, meşhur gülümsemesiyle Krala bakar. Kral, Kraliçeye şikâyet eder ve Kraliçe de, Kedinin kafasının koparılmasını emre­der. Fakat artık, meydanda sadece Kedinin kafası göründüğünden, kimse Kedinin kafasının nasıl ko-parılacağım bilmez ve Kedi de böylece kurtulur.
Alice, çaresizlik içinde oyunu terkedeceği sıra­da, Düşes yanına gelir, ve Aiice'i deniz kenarına götürür. Alice burada Sahte Kaplumbağa ve Grayphon adında iki hazin karakterle tanışır. Sahte Kap­lumbağa, eğitim devresinde neleri öğrendiğini anla­tır: Sarhoş gibi sendeleyerek bulunduğu yerde dön­mek, kıvranmak, debelenmek, aritmetiğin bütün kı­sımları; ihtiras, dikkati başka yere çekme, çirkinleş­tirme ve alay etme. Bu yaratıklar, Aiice'i, Istakoz Quadrille'ye götürürler ve kûmda, onun şerefine çok hareketli bir dans yaparlar.
Onlar dans ederken, bir yargılanmanın devam ettiği haberi gelir. Kupa Bacağı (iskambil kağıtla­rındaki), Kraliçe'nin tatlısını çaldığından muhake­me edilmektedir. Kraliçe, jüri kendi arasında mese­leyi görüşmeden önce hükmün verilmesi taraftarı­dır. Bir kaç şahit, bildiklerini söylerlerse de, bunla­rın hiç biri muhakeme ile ilgili değildir. 
yarısını kırpmak zorunda kaldım sığmadı

1 5 1