Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-23T13:34:09+02:00

kitabın konusu

 

ana fikri

 

basım tarihi

 

yazarı

 

karakterleri.....

 

Vatanın Kilidi Çanakkale by muammerkarabicak

“Vatanın Kilidi Çanakkale” adlı kitabı, İstanbul’da ortaokullar arasında yapılacak olan kitap okuma yarışmasının kitapları arasında olduğu için okumaya başladım. Sara Gürbüz Özeren’i tanımam, kim olduğu hakkında bir bilgim yoktur ama kitabın kasıtlı olarak yazıldığı düşüncesindeyim. Kitabın yarısını okudum daha. Umarım, kitap bittiğinde aynı fikrimi sürdürüyor olmam. Evet, kitapta canlı hikayeler var ama asıl hikaye es geçilmiş kanısındayım…

 

Meslektaşlarıma yardımcı olması amacıyla okuduğum yere kadar kitapla ilgili soruları paylaşacağım. Umarım, tez zamanda da gerisi gelecektir.

Nihayet gerisi geldi. Kitabı bitirdim ama kitap hakkında düşüncelerimin pek değiştiğini söyleyemem.

1. “Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. / Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır!” dizeleri kime aittir?

A) Mithat Cemal Kuntay                       B) Mehmet Akif Ersoy

C) Faruk Nafız Çamlıbel                        D) Orhan Veli Kanık

2. Dünyanın yarısını sömüren İngiltere’nin dünyanın tek hakimi olmak için üç kıtayı birbirine bağlayan devleti tek engel olarak görüyordu. Bu devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Avusturya – Macaristan      B) Osmanlı         C) İtalya        D) Rusya

3. Batılı devletlerin Osmanlı Devleti’ne saldırmalarının en büyük sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlıyı sevmemeleri

B) Trablusgarp Savaşı’nda Osmanlı subaylarının gösterdiği başarılar

C) Sömürgecilik anlayışları

D) Batılı devletlerin Osmanlı paşalarını sevmemesi

4. I. Dünya Savaşı öncesinde güçlü devletler ikiye bölünmüştü. Bu bölünmede başı çeken devletler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Osmanlı – Rusya                                       B) Almanya – Rusya

C) İngiltere – Osmanlı                                  D) İngiltere – Almanya

5. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü itilaf devletleri arasında yer almaz?

A) İngiltere               B) Fransa                  C) Ermenistan                D) Rusya

6. Aşağıdaki devletlerden hangisi üçlü ittifak devletleri arasında yer almaz?

A) Almanya      B) Afganistan                 C) Osmanlı         D) Avusturya – Macaristan

7. I. Dünya Savaşı’nın fitilini ateşleyen olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saraybosna’da bir Sırp öğrencinin Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtını öldürmesi

B) Yavuz ve Midilli adlı gemilerin Rus limanlarını bombalaması

C) Almanya ve Fransa’nın sömürge arayışları

D) Farklı dinden olan Osmanlı Devleti’ni ortadan kaldırmak

8. I. Dünya Savaşı’nda ilan edilen Cihad-ı Ekber (Büyük Cihat) kaç yılında ilan edilmiştir?

A) 19 Mayıs 1919    B) 15 Mayıs 1915        C) 18 Mart 1915   D) 10 Temmuz 1914

9. Cevat Paşa’nın emriyle boğaza paralel olarak kaç mayın döşendi?

A) 20                         B) 22                            C) 24                                 D) 26

10. “Vatan uğrunda çalışmayacak bir kalbi boşu boşuna göğüs kafesinde taşıyamam.” diyen Nusret Mayıs Gemisi’nin kumandanı kimdir?

A) Yüzbaşı Hilmi Bey    B) Nazmi Bey    C) Cevat Paşa     D) İshak Paşa

11. Seyit Onbaşı’ya köyünde ne derlerdi?

A) Yürekli Seyit   B) Koca Seyit    C) Akıllı Seyit    D) Dayanıklı Seyit

12. Aşağıdakilerden hangisi Seyit Onbaşı’nın özelliklerinden biri değildir?

A) İri yarı          B) Güçlü          C) Korkak          D) Cesur

19 3 19