Cevaplar

2012-10-07T17:40:02+03:00

1.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük isim-fiildir?
A) Onu görünce mutlu oldum.
B) Mutlaka çok çalışıp kazanmıştır.
C) Hepimizi bakışı ile etkiledi.
D) Akarsularda çevre kirliliğinden etkileniyor.

2. Aşağıdakilerin hangisinde bağ- fiil (ulaç) yoktur?
A) Çocuk koşa koşa okula gitti.
B) İpi çekince balık kaçtı.
C) Bizi kapıda bırakıp geri döndü.
D) Onunla görülecek hesabım var.

3.”Sanatçının hevesi hayatı boyunca karşı konulamayacak bir yoğunlukta sürmelidir.” Cümlesindeki sıfat-fiil hangisidir?
A) Hevesi B) Sürmelidir
C) Yoğunlukta D) Konulamayacak

4.”Ölüm bildiğimiz kadar korkunç bir şey değildi.” cümlesinde altı çizili kelime hangisidir?
A) Sıfat-fiil B) Çekimli fiil C) Bağ-fiil D) İsim-fiil

5.Sıfat-fiil türeten eklerden biri de “-maz”ekidir .
Altı çizili sözcüklerden hangisinde bu ek sıfat-fiil yapan ek görevinde değildir? 
A) Onun bilinmez güçleri varmış.
B) Senin tükenmez kalemlerini bana ver.
C) Bu toplantılar çekilmez onsuz
D) Onun dedelerinden kalan sayılmaz serveti varmış.

6. Hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A) Konuşacak bir şey kalmadı.
B) Geldiğinizi bilmiyorduk.
C) Her sözüme itiraz ediyor.
D) Beni araması gerekiyordu.

7. “Hayatın ne olduğunu anlayıp farkına varılmadan geçen güzel günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyordu.”cümlesinde geçen altı çizili kelimelerden hangisi fiilimsideğildir?
A) hasretiyle B) anlayıp C) varılmadan D)geçen

8. Hangisi fiilimsilerin özelliklerinden değildir?
A) Türemiş kelimelerdir.
B) İsim, sıfat ya da zarf olabilirler.
C) Fiil kök ya da gövdelerinden türer.
D) İsim çekim eklerini almazlar.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağ-fiil vardır?
A) Bana karşı gelince sinirlendim.
B) Yananı Allah görür, dedi.
C) Konuşmasına hayran oldum.
D) Görecek günlerimiz var çocuklar.

10.”Akacak kan damarda durmaz.” atasözündeki fiilimsiyle aynı türden olan fiilimsi, hangisinde vardır?
A) Ödevlerini bitirmeden masadan kalkma.
B) Konuyu önce anlayıp sonra da anlatmalısın.
C) Çocuk, süt verilince ağlamayı kesti.
D) Yakacak odun bulmakta güçlük çekiyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim- fiil yoktur?
A) Yarışmalardan sonra dinlenmek gerekir.
B) Yoğun bir şekilde başlayan yağmur henüz dinmedi.
C) Mesut ve mutlu yaşamak herkesin hakkıdır.
D) Belirli zamanlarda kitap okumayı çok seviyorum.


12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
A) Sınavı kazanıp istediğim okula gideceğim.
B) Öğle yemeği için evden bir şeyler getirdim.
C) Herkesçe bilinen kitapları okuyorum.
D) Kaybolmuş yıllarımı şimdi arıyorum.

13 . I. Akar su pis tutmaz. 
II. Dereyi görmeden paçaları sınama.
III. Görünen köy kılavuz istemez.
IV. İşeyen demir, ışıldar.
Atasözlerinde geçen fiilimsilerden hangisi farklıdır?
A) I B) II C) III D)IV

14. Cümlelerdeki fiilimsilerden hangisi farklıdır?
A) Koca Ali verecek cevap bulamadı.
B) Akacak kan damarda durmaz.
C) Bu kudurmuş deniz ne vakit durgunlaşacak.
D) Dershaneye gitmek için evden çıktı.

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen sıfat- fiillerden hangisinde “kendi kendine olma” anlamı vardır?
A) Yolda yürüyen kadına araba çarptı.
B) Bu koşan çocuk seni de tanır.
C) Uyuyan çocuğu rahatsız etmeyin.
D) Uzayan saçlarını kestirmelisin.

16. Cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan, isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Arkadaşımın kitabını ona verdim.
B) Onları bizim evimize davet ettim.
C) Tembel insanlar başarılı olamaz.
D) Onun çalışmasını çok beğeniyorum.

1 5 1
2012-10-07T17:53:12+03:00

1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Genellikle kitap okuyarak vaktimi geçiriyorum.
B) Arkadaşlarımızın sorununa sahip çıkarak desteklemeliyiz.
C) Bu yıl,tatilimi İstanbul’da geçirmek istiyorum.
D) Orada, eski arkadaşlarımla görüşeceğim.
E) Onunla geçen yıl burada karşılaşmıştık.

0