Cevaplar

2013-01-23T14:29:41+02:00

a) Elementler :
Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir.
Elementler çok sayıda atomdan oluşur ve elementleri oluşturan atomlar aynı cins atomlardır. Çok sayıda aynı cins atom birleşerek görünür boyuta geldiklerinde elementleri oluştururlar.
Bir elementi oluşturan bütün atomların büyüklükleri yani şekilleri (ve atomları arasındaki uzaklık) aynıdır. Fakat bir elementin atomları ile başka bir elementin atomlarının büyüklükleri yani şekilleri farklıdır (ve atomları arasındaki uzaklık).
Elementi oluşturan atomların birbirine olan uzaklığı elementin katı, sıvı ve gaz haline göre değişebilir.

 

a) Bileşikler : 
İki ya da daha fazla çeşit element atomunun bir araya gelerek oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Farklı atom içeren moleküller (çok sayıdaki molekül) bir araya gelerek görünecek boyuta ulaştıklarında bileşikler oluşur.
(İki ya da daha fazla elementin kendi özelliklerini kaybederek belirli oranlarda ve kimyasal tepkimeler sonucu oluşturdukları saf maddelere bileşik denir).
Bileşikler kendini oluşturan atomlardan (elementlerden) farklı özelliklere sahiptirler. Bileşiği oluşturan atomlar kendi özelliklerini kaybederler. (Helva, kendini oluşturan un, yağ ve şekerden farklı tada ve özelliğe sahiptir).
Bileşiklerin çoğu moleküllerden oluşmuşlardır. Bir bileşiği oluşturan moleküllerden her biri bileşikteki diğer moleküllerle aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir. (Bileşikteki moleküllerin hepsi aynı sayıda ve aynı cinste atom içerir).
Doğada bilinen 115 çeşit atom vardır. Bu atomlar farklı çeşitlerde ve şekillerde bir araya gelerek milyonlarca farklı madde yani bileşik oluşur.
Bileşikler atomik yapıda değildirler.

1 5 1
2013-01-23T14:32:20+02:00
Elementler Ve Bileşikler

Elementler ve Bileşikler

ELEMENTLER

Aynı cins atomlardan oluşan fiziksel ve kimyasal yollarla başka maddelere ayrışmayan saf maddelere element denir.
Elementler;
-Aynı cins atomlardan oluşmuştur.
-Saf maddelerdir.
-Homojendirler.
-Kendisinden basit maddelere ayrılmazlar.
-Sembollerle gösterilirler.
Sembollerle gösterilirken elementin Latince isminin baş harfi kullanılır.
Oksijen O
Hidrojen H
Carbon C

Aynı harflerle başlayan elementler varsa Latince isminin baş harfinin yanına daha sonraki harfin küçüğü kullanılır.
Carbon C
Calsiyum Ca
Clor ClBİLEŞİKLERŞimdi size bir tanım yapacağım.Birden çok maddenin bir araya gelerek yeni madde meydana getirme sürecine KİMYASAL TEPKİME denir.

Bir şey anlamadığınızı biliyorum.Şimdi tanımı daha yavaş okuyun ve yeni madde oluşturmanın altını çizin.Yeni maddelerin nasıl oluştuğunu yukarıda verdik.Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon dediğimizde ya atomların elektron sayılarının değişmesinden ya kovalent bağ yapmalarından ya da iyonik bağ yapmalarından söz etmiş oluyoruz.Bunun tersinin de doğru olduğunu aklınızdan çıkartmayın.Kovalent bağ ya da iyonik bağ yapmış atomların bağlarının çözülmesi de kimyasal reaksiyon olarak adlandırılır.

Yukarıda saydığımız maddelerin yerine şimdi KİMYASALTEPKİME’ yi kullanıyoruz. Yeni bir şeyden söz etmiş olmuyoruz.

Kimyasal tepkime ya da kimyasal reaksiyon denildiğinde izlediğiniz filmlerinde etkisi ile patlamalar,kocaman kimya laboratuarlarının olmasını beklediğinizi biliyorum. 
Annenizin her gün defalarca mutfakta yemek pişirirken reaksiyonlar meydana getirdiğini ve bu reaksiyonların sonucun da ortaya yemek çıktığını söylemem sanırım sizi biraz şaşırttı.

Elmayı ısırıp bıraktığınızda elmanın ısırılmış yerinin kararmasının nedeni de kimyasal tepkimelerdir.Demir aksamların paslanması,mumun yanması,bunların hepsi birer kimyasal tepkimedir.Anladığınız gibi kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için mutlaka patlama ya da büyük laboratuarların olması gerekmiyor.

Sizin vücudunuz da canlılığını sürdürürken gerekli pek çok tepkimeyi gerçekleştirmek için iş başındadır.Örneğin;karaciğer vücudun [email protected] kontrol eden kimya laboratuarı gibidir.Beş binden fazla kimyasal tepkimeyi gerçekleştirir ve kontrol eder.

 

 

 

alıntı

1 5 1