Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-23T16:26:20+02:00
Birinci Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nde 1876 yılında ilan edilen anayasal yönetime denir I Meşrutiyet biçimindede yazılır

İkinci Meşrutiyet Osmanlı Devleti'nin ikinci kez anayasal yönetime geçmesine denir II Meşrutiyet biçiminde de yazılır
  I. meşrutiyette padişahın elinde meclisi kapatma yetkisi vardı fakat II. meşrutiyette 31 mart vak'ası ndan sonra yani ayaklanma bastırıldıktan sonra
meclis toplanarak II.Abdülhamid'i tahttan indirdi ve kanunuesasi de birtakım değişiklikler yaptı..bunun sonucunda padişahın meclisi açıp kapama,kişileri sürgüne gönderme,savaş ve barış kararı alma yetkileri kısıtlandı..padişah var olduğu halde güç ve iktidar ittihat ve terraki partisi'nin eline geçti


İki meşrutiyetide II.Abdülhamid ilan etmiştir.I. meşrutiyetin ömrü çok kısa sürmüştür..1876 da ilan edilen I.meşrutiyet 1877 de sona ermiştir...
II.Abdülhamid sebep olarak 93 harbini göstermiş ve meclisi kapatmıştır...
0