Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-23T17:39:06+02:00

ALAN VE ÇEVRE HESAPLAMA/1: Çevre ve alan hesabı, ölçüler şeridi ile geometrinin ortak alanıdır. Şekillerin çevrelerini hesaplarken köşeleri kare, nokta bir kağıt gayet uygun bir materyaldir. Ağ üzerinde kenarları birbirine dik olarak çizilen çeşitli çokgenlerin çevrelerinin hesaplanması, öğrencileri, birim uzunluklarını saymalı durumunda bırakır. Öğrenci bu yolla çevre ölçmenin uzunluk elamanı anlamına geldiğini kavrar. Daha sonra , kare veya dikdörtgen gibi şekillerin hesaplanmasında daha kestirme bir yol araştırılır ve öğrencinin formüle ulaşmasını sağlanır. Her şekil tanındıkça, çevre hesabı kendi içinde yapılır. Çevre hesaplarken diğer şekillerden farklı olarak , dairenin çevresinin bulunabilmesi için pi sayısına ihtiyaç vardır. Öğrencinin pi sayısına  kendiliğinden ulaşmasını sağlamalı üzere düzenlenmiş çeşitli etkinlikler vardır. Bundan sonra, çevrenin elde edilmesi ile ilgili bağıntıyı kavramalı kolaydır

1 5 1
2013-01-23T17:39:07+02:00

Geometrik şekillerin çevre hesabı yapılırken şekli oluşturan doğru parçalarının uzunlukları taplanır. Eğer geometrik şekil eğrisel kenarlardan oluşuyorsa o zaman yay uzunluğu çevre uzunluğunu verir. Üçgenin çevresi üç kenarının toplanması ile bulunur. Bir kenarının uzunluğu x birim olan eşkenar üçgenin çevresi 3x formülü ile bulunur. Dikdörtgenin çevresi; kısa kenar uzunluğu x uzun kenar uzunlu y ise 2(x+y) formülü ile bulunur. Kare bütün kenarları eşit olan dikdörtgendir. Karenin çevresi; bir kenarının uzunluğu x ise 4x formülü ile bulunur. Paralel kenar karşılıklı kenarları eşit ve paralel olan dörtgenlerin adıdır. Çevresi;  eşit olmayan kenarlardan biri x ve biri y ise 2(x+y) formülü ile bulunur. Yamuk için bir çevre uzunluk formülü yoktur. Çevresi bütün kenarlarını toplamı ile bulunur. Çember bir noktadan eşit uzaklıkta olan noktalar kümesidir. Çevresi 2∏r formülü ile bulunur. r çemberin yarı çapıdır. ∏ ise bir sabittir. ∏ 3,14…olarak bilinir. Gerçekte ∏ herhangibir çemberin çevre uzunluğunun çapına oranıdır. Mısırlılar tarafından bulunmuştur. Yunanlılar tarafından daha etkin kullanıldığı için yunan alfabesinin 16. harfi olan ∏ ile sembolize edilmiştir.

1 5 1