Cevaplar

2013-01-23T17:51:58+02:00

1) destanlardan ve yazıtlardan türk tarihinin dönemlerine ait hangi bilgilere ulaşabilmekteyiz?

2)Coğrafya insan hayatını nasıl etkilemektedir ?

3) ülkemizin bulunduğu yer türk silahlı kuvvetlerini nasıl etkilemektedir ?

4)İpek yolu 'nun toplumların sosyal ve kültürel hayatındaki rolü nedir?

5)Türklerin İslamiyeti kabul etmelerinin,dünya siyasi tarihi ve kültür hayatı üzerindeki etkileri nelerdir ?

6)İlk-Türk İslam devletlerinin devlet yapısı nasıl oluşmuştur ?

7)Kutlamalar,törendeki uygulamalar Türk kültürünün zenginliğiyle ilgili bilgileri verilmektedir?

8) Türk kültür ve sanat anlayışının gelişiminde Uygur ve Selçuklu devletlerinin rölü nedir?

9)Ulısal tarihimizi öğrenmek ,geleceğe güvenle bakabilmemizde nasıl bir rol alır ?

10) Vatandaşlık görevlerimizi yerine getirmek ülkemizin güçlü bir dünya devleti  olmasında nasıl bir  rol oynayabilir ?

0