Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-24T01:08:38+02:00

MATEMATİK

 

8 sayı tabanında verilen (15)8 sayısının 2 sayı
tabanında yazılışı aşağıdakilerden hangisidir?
A)       (10001)2

B)(1110)2
C) (1111)2

D)(1011)2
E)(1101)2

 

 

 

 

BİYOLOJİ

 

 

Hayvansal hücre zarlarına özgüllük kazandıran glikolipitler, aşağıdakilerin hangisinde sentezlenir?

Ribozomlarda

Sitoplazmada

Golgi aygıtında

Lizozomda
Hücre zarında

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bir hayvan hücresindeki glikoliz, Krebs döngüsü ve
elektron taşıma sistemi olayları hücrenin hangi
kısımlarında gerçekleşir?
Glikoliz
A)
B)
C)
D)
E)
Çekirdek Mitokondri Hücre zarı
Çekirdek Sitoplazma Endoplazmik
retikulum
Sitoplazma Çekirdek Mitokondri
Sitoplazma Mitokondri Mitokondri
Hücre zarı Endoplazmik Endoplazmik
retikulum retikulum
Alkol fermantasyonu, oksijenli solunum ve laktik
asit fermantasyonunda aşağıdakilerden hangisi
ortak değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Enzimlerin kullanılması
ATP’nin sentezlenmesi
Organik maddelerin yıkılması
NADH + H+
oluşumu
CO2 oluşumu
3

 

0