Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-23T19:21:34+02:00

Türklere Karşı Çin Politikası

Çin bozkır göçebe hayatı yasayan ve savasçılıkları gelismis olan Türk Ordusu karsısında çaresiz
kalıyordu. Hatta Türk Akınlarını durdurmak için ÇİN SEDDİ'ni yaptırmıstı. Buna rağmen Türkleri
durduramamıstı. 
Bu durum karsısında çaresiz kalan Çin su siyaseti takip etti:
1- Çin prenslerini Hun Hakanlarıyla evlendirerek, prensesin yanında Hun sarayına çok sayıda hizmetkar
gönderdiler. Bu hizmetkarlar casusluk faaliyetinde bulunarak,Türkler hakkında bilgi topladılar.
2- Türk Beylerine hediyeler göndererek, onları kendilerine bağlamaya ve ekonomik olarak Çin'e bağımlı
yasamaya alıstırdılar.
3- Hediyeleri ve ekonomik yardımları birden keserek, Türkleri itaat altına almaya
çalıstılar.
4- Türk Beylerini birbirlerine karsı kıskırtarak, Türk devletinin parçalanmasını sağladılar.
ÖRNEK:
Bu konuda en iyi örneklerden biri, Asya Hun Devleti'nin Batı ve Doğu Hun Devleti diye ikiye ayrılması
olayıdır. Bu dönemde Hun Devletinin basına geçen HUANYEH, Çin'in ekonomik yardımları
kesmesi üzerine, kurultayı toplayarak, Çin'e bağlanmayı teklif etti. Ancak kardesi ÇİÇİ "Bağımsızlığımız
herseyden önce gelir." diyerek, Huanyeh'e karsı çıktı. Böylece Hunlar ikiye ayrıldı. Çin ile birlesen
Huanyeh, kardesi Batı Hun Hakanı Çiçi üzerine giderek, Batı Hun Devletini ortadan kaldırdı. Batı Hun
Halkı Aral gölü çevresine göç etmek zorunda kaldı. 

0