Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-23T19:33:05+02:00

Orhun Abideleri'nin bulunuşu insanlığın en büyük keşiflerinden biridir. Gerçekten Orhun Abideleri'ni, Türkiye'den binlerce kilometre uzakta eski Türk yurdunda, bugünkü Moğolistan'da Türklüğün şahadet parmaklıkları olarak yükselen bu mübarek taşları kana kana okumak, her kelimesi üzerinde derin derin düşünmek, resimlerini huşu içinde seyrederek ruhu yıkamak, her Türk için milli bir ibadettir…

 

Orhun Abideleri'ne; Orhun Kitabeleri de denir. Şüphesiz bunlar kitabeleri. Fakat hem maddi bakımdan, hem manevi bakımından bu kitabeler tartışılmaz birer abidedirler. Muhtevaları gibi heybetli yapıları da abide hüviyetindedir. Onun için bunları ifade eden en iyi Orhun Abideleri tabiridir…

 

Göktürkler döneminden kalma, Türk Edebiyatı'nın ilkyazı örnekleri olan yazılı taşlar Orhun Kitabeleri'dir. Orta Asya'da Orhun ve Yenisey Irmakları yöresinde (günümüz Moğolistan) eski Türk Boyları'ndan (özellikle Göktürklerden) kalan Türkçe yazıtlar.

 

Türk Tarihi'nin en önemli yazıtlarıdır. Taş üzerine Orhun Yazısı adı verilen yazı ile yazılmıştır. Göktürk Devletleri'nden kalma 7. ve 8. asra ait en eski taş kitabelerdir. Üzerinde Türk Edebiyatı'nın ilk örnekleri bulunan Bengü Taşları'dır. Ötüken şehri yakınlarında, Orhun Irmağı kıyılarındadır.

 

Moğolistan'ın kuzey-doğusunda, eski Orhun Nehri yatağına dikilmiş oldukları için bu kitabelere Orhun Abideleri, Göktürk devletine ait oldukları içinde Göktürk Kitabeleri denmiştir. Abidelerde adı geçen Ötüken, Türklerin 1. İstiklal Savaşı'nı kazanan Kutluk Kağan tarafından, yeni Türk Devleti'ne idare merkezi olarak seçilen yerdir.

 

Orhun civarında Orhun Yazısı ile yazılı daha başka kitabelerde bulunmuştur. Belli başlıları 6 tanedir. Fakat bunların en büyükleri ve mühimleri 3 tanesidir. 1.si olan Kültigin Abidesi'ni, ağabeyi Bilge Kağan, 732'de diktirmiştir. 2.'si olan Bilge Kağan Abidesi'ni de ölümünden bir yıl sonra 735'te kendi oğlu diktirmiştir. 3. olarak Vezir Tonyukuk Abidesi ise 720–725 senelerinde kendisi tarafından dikilmiştir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-23T20:02:00+02:00

hiç birşey değildir çünkü o bir belgedir hahahaahahahaahah

0