Cevaplar

En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-24T09:17:27+02:00     

Çağdaş Türkiye yolunda adımlar ünitesinin özeti   1920 yılında TBMM’nin açılması ile ulusal egemenlik yolunda büyük bir adım atılmıştı. Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasından sonra da saltanat kaldırıldı. Artık ulusal egemenlik tam anlamıyla gerçekleşmişti. Uygulamada var olan ancak adı konulmayan cumhuriyetin ilanı ile de devlet başkanlığı sorunu çözüldü. Devletimizin adı yönetim şekli ve hükûmet kurma yöntemi belirlendi. Bu sayede demokrasinin gerekleri uygulamaya konuldu. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı Devleti’ne imzalatılan ve Türk milletinin idam fermanı olan Sevr Antlaşması’nın uygulanmasına izin verilmedi. Kurtuluş Savaşı başarı ile bitirilerek Türk milletinin siyasi ekonomik ve kültürel bağımsızlığının tescili olan Lozan Antlaşması imzalandı. Genç devletin başkenti de Kurtuluş Savaşı’nın idare merkezi olan Ankara olarak belirlendi.
1924 yılı Mart ayında kabul edilen yasalar ile Türk milletinin ve Türk devletinin laikleşmesi ve çağdaşlaşması yolunda önemli adımlar atıldı. Atatürk demokrasinin tam anlamıyla yerleşmesi için çok partili siyasi hayata ilişkin uygulamalara büyük önem verdi. Ancak bu uygulamalar tahriklerle çıkan Şeyh Sait İsyanı Menemen ve Kubilay Olayı nedeniyle sonuçsuz kaldı.

Siyasal alandaki inkılaplara büyük önem veren Atatürk hukuk alanında da büyük bir devrim yaptı. Medeni hukuk ticaret ve ceza hukuku bunlardan bazılarıdır. Kıyafet inkılabının yapılması tekke ve zaviyelerin kapatılması uluslararası ölçü ve takvimin kabulü çağdaş Türk toplumunu oluşturma çabalarının bir sonucudur.

Öğretim Birliği Yasası medreselerin kapatılması Yeni Türk Harflerini Kabulü ve millet mekteplerinin açılması eğitimi çağdaşlaştırmak ve eğitim düzeyini yükseltmek için yapılmış bir dizi inkılaptır. Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumunun kurulması ise Türk milletine kendi millî benliğini kazandırma çalışmalarına en güzel örnektir. Atatürk eğitim kültür ve toplumsal alanda inkılaplar yaparken toplumun refahını sağlayacak ekonomik inkılapları da gerçekleştirmiştir. Türkiye İktisat Kongresi ve bu kongrede kabul edilen Ekonomi Andı Kabotaj Kanunu Sanayiyi Teşvik Kanunu aşar vergisinin kaldırılması Atatürk Orman Çiftliği’nin kurulması ekonomi alanında yapılan inkılaplara en güzel örneklerdir.


Atatürk bu inkılapları yaparken halkına karşı daima açık sözlü olmuş gerek Nutuk gerekse cumhuriyetin ilanının onuncu yılında söylediği nutku onun bu özelliğini ortaya çıkarmıştır.
1 5 1