Cevaplar

2013-01-23T19:46:08+02:00

Müslüman, dilinden ve elinden diğer müslümanların güvende olduğu, mü?min de insanların malları ve canları hususunda kendisine güvendiği kişidir.
(Tirmizi, İman 12)

Sakın kendisine verdiğin kıymeti sana vermeyenle arkadaş olma.
Hz. Muhammed

İslam garib olarak başladı, tekrar başladığı gibi garib hale dönecektir. Gariblere ne mutlu!
(Tirmizi, 2631)

Babalarınıza iyilik edin ki, oğullarınız da size iyilik etsin.
Hz. Muhammed

Kişinin malı sadaka sebebiyle eksilmez. Bir kula haksız zulüm yapılır o da sabrederse, Allah onun izzetini (dünya ve ahirette) mutlaka artırır
(Tirmizi, 2326)

Siz kendiniz namuslu olun ki, kadınlarınız da namuslu olsunlar.
Hz. Muhammed

Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, şayet bir müslüman kul o saate rastlar da Allah?tan bir hayır isterse, Allah onu kendisine mutlaka verir
(Müslim, Cum’a 4)

Bela insanın diline bağlıdır. Bir kimse bir şeyi “yapmam” dedi mi, şeytan her işini bırakıp onu yaptırana kadar uğraşır.
Hz. Muhammed

“Allah’ın en çok sevdiği amel hangisidir” diye sorulduğunda “Vaktinde kılınan namaz” cevabını verdi.
“Sonra hangisidir?” diye soruldu. “Anneye babaya iyi davranmak” buyurdu.
“Daha sonra hangisidir?” diye soruldu. “Allah yolunda cihad” karşılığını verdi.
(Müslim, İman 139)

Zengin, çok mala sahip olana denmez, zengin kalbi olana denir.
Hz. Muhammed

Alim, ilim ve amel Cennettedir. Eğer alim bildikleriyle amel etmezse ilim ve amel Cennette alim ise cehennemde olur.
(Kenzü-l Ummal, 4.28)

Bir baba, çocuğuna güzel terbiyeden daha iyi miras bırakamaz.
Hz. Muhammed

İlim İslam’ın hayatıdır, imanın direğidir. İlim öğrenen kimsenin mükafatını, Allah tam tamına verir. Bir kimse öğrenir ve öğrendikleri ile amel ederse, Allah bilmediklerini de öğretir.
(Muhtarü’l-Ehadis, 1.100: 786)

Cahiller cesur olurlar.
Hz. Muhammed

Her kimin üç kız çocuğu veya üç kız kardeşi yahut iki kızı veya kız kardeşi bulunur ;
onlara iyi muamele eder ve onların haklarını yerine getirme hususunda Allah’tan korkarsa o Cennetliktir.
(Tirmizi, Birr 13)

İyilik yap ehli olana da, olmayana da, ehline isabet ederse yerini bulur. Etmez ise ehli sen olursun. Hz. Muhammed

Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve mükafatını da Cenab-ı Haktan bekleyerek, ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.
(Tecrid-i sarih c.1, s. 45.)

Sana emanet edilen şeyi iyi sakla, birinin hıyanetine uğradığın zaman hoş gör ve hıyanete hıyanetlikle karşılık verme.
Hz. Muhammed

Şüphesiz bu Kur’an tesirli olarak nazil olmuştur. Öyle ise onu okuduğunuz zaman ağlayınız.
Ağlamasanız da ağlamaklı okuyunuz.
Kur’an okurken makamla okumaya çalışınız.
Kim Kur’an’ı makamla ve güzel sesle okumaya çalışmazsa bizden değildir.
(İbni Mace, İkame 176)

En büyük düşmanın, iki kaburga kemiğinin arasında olan düşmandır.
Hz. Muhammed

Bayram sabahı Müslümanlar, namaz için camilerde toplanınca, Allahü Teâlâ, meleklere, ?İşini yapıp ikmal edenin karşılığı nedir?? diye sorar. Melekler de, ?Ücretini almaktır? derler. Allahü Teâlâ da, ?Siz şahit olun ki, Ramazandaki oruçların ve namazların karşılığı olarak kullarıma kendi rızamı ve mağfiretimi verdim. Ey kullarım, bugün benden isteyin, izzet ve celâlim hakkı için istediklerinizi veririm? buyurur
(İmam Beyheki)

Erdemin en büyüğü, seninle ilişkilerini kesene iyilik etmen, senden esirgeyene vermen, sana kötülük edeni bağışlayıp, dost elini uzatmandır.
Hz. Muhammed

Salla’llâhu aleyhi ve sellem (iyd-i) fıtır günü bir kaç (dâne) hurma yemeden (bayram) namaz (ın)a çıkmazdı. Yine (Enes radiya’llâhu anh’den) diğer rivâyette bunları tek (adedli) olarak yerdi, diyor.
(Enes b. Mâlik)

Bir anlık tefekkür, bin yıl ibadetten hayırlıdır.
Hz. Muhammed

Allah bir idarecinin iyiliğini murad ettiği zaman, ona dürüst bir yardımcı verir. O, onun unuttuğu şeyleri hatırlatır ve hatırlattığı işlerde de yardım eder.
(Ebu Davud, İmare 4)

Şeref, edep iledir. Soy ile değildir.
Hz. Muhammed

Dünya, mü’minin zindanı, kafirin de Cennetidir.
(Müslim, Zühd 1)

En Büyük 6 Günah için Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:

Altı kimse vardır ki; hem benim, hem Allâhın hem de bütün nebîlerin lâneti üzerlerine olmuştur. Bunlar;

1- Allâhın kitâbına bir şeyi ziyâde kılan,
2- Allâhın kaderini inkâr eden,
3- Allâhın, ümmetimden aziz kıldığını zelil, zelil kıldığını aziz kılmak için ümmetime zorbalıkla musallat olan kimse; sultanlar, güç kuvvet sahibi, ilim ve fikir sahipleri…
4- Allâhın haram kıldığı şeyleri helâl sayanlar,
5- Sünnetimde haram kılınanları da helâl addedenler,
6- Sünnetimi terkedenler. (Taberânî, İbn-i Hibban, Hâkim)

İman iki eşit parçadır. Yarısı sabır, yarısı şükürdür.
Hz. Muhammed

Ademoğlu sabaha erdi mi, bütün azaları, dile temenna edip: “Bizim hakkımızda Allah’tan kork. Zira biz sana tabiyiz. Sen istikamette olursan biz de istikamette oluruz, sen sapıtırsan biz de sapıtırız” derler.
(Tirmizi, Zühd 61)

Kuran yedi nüans üzerine indirildi. Onun hiçbir harfi yoktur ki, bir hiç zahir, bir de batın mana taşımasın. Ebu Talip’in oğlu Ali’de bu zahir ve batına ait ilim mevcuttur.
Hz. Muhammed

Allah bir kulu sevdi mi, onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinin hastasına suyu yasaklaması gibi.
(Tirmizi, Tıbb 1)

Sonradan özür dilemeyi gerektiren şeyleri yapmaktan kaçınınız.
Hz. Muhammed

0
2013-01-23T19:46:27+02:00

“İstihâre eden ümitsizliğe düşmez, İstişâre eden pişman olmaz, iktisatlı davranan aç kalmaz.”

1 5 1