Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-23T22:17:00+02:00

. Uygun bazı karışımların süzme yöntemi ile                                                                 ayrılabileceğini tahmin eder ( BSB- 8).

                                                 7.2. Suda çözünen maddelerin süzme yöntemi ile                                                                   ayrılmayacağını, buharlaştırmanın bir seçenek olduğunu fark                                         eder ( BSB- 8).

                                                 7.3. Çöplerdeki demirli atıkların ayrılması için yöntem önerir (                                                BSB- 14, 15; FTTÇ- 5, 23, 28, 30).

                                                 7.4. Buharlaştırmanın bir ayırma tekniği olduğunu hazır                                                          yiyeceklerden örnekler vererek açıklar ( BSB- 7; FTTÇ- 4, 13,                                             31).

                                                 7.5. Suda çözünmeyen maddeler karışımının uygun hallerde                                       yüzdürülerek ayrılması için yöntem önerir ( BSB- 7; FTTÇ- 4,                                                13, 31).

                                                 7.6. Suda yüzdürerek ayırmanın temel koşulunu açıklar ( BSB-                                             7; FTTÇ- 4, 13, 31).

ETKİNLİK ADI                   : SÜZ Kİ AYRILSIN / SÜZME NEYE YARAR Kİ? /                                                          DEMİRSE AYIRMAK KOLAY / BÜYÜKLERİMİZE                                                        SORALIM! / YÜZEN ÜSTE- BATAN DİBE!

 

SÜREÇ

 

            Öğrencilerden tahtaya yazılan madde gruplarını incelemeleri istenir. Bu gruptaki maddelerin karışım mı, çözelti mi olduğu tartışmaya açılarak belirlenir ve tahtaya kaydedilir.

 

 

I. Grup:                                                                     II. Grup:

                                                                                   

Pirinç- su                                                                      Yemek sodası- su

Mercimek- su                                                               Şeker- su

Nohut- su                                                                     Tuz- su

 

III. Grup:                                                                  IV. Grup:

 

Demir tozu- kum                                                           Talaş- cam bilye- su

Alüminyum parçaları- demir tozu                               Plastik poşet parçaları- silgi parçaları- su               

Bakır parçaları- demir tozu                                         Strafor köpük parçaları- ataç- su    

 

           

            Öğrenciler her gruptan en az bir madde karışımı seçerek sınıfa getirilen önceden yıkanmış pirinç, mercimek, nohut ( suda çözünmeyen); tuz, şeker, yemek sodası ( suda çözünen); demir tozu ( mıknatıs tarafından çekilen); alüminyum parçaları, bakır tel parçaları ( mıknatıs tarafından çekilmeyen), strafor köpük, plastik poşet ( suda yüzen), silgi, ataç, cam bilye ( suda batan) gibi maddelerden beherlerde karışım ve çözeltiler hazırlar.

           

            Öğrencilerden I. gruptan hazırladıkları karışımları incelemeleri, suda çözünüp çözünmediklerini belirtmeleri ve deneyimlerini kullanarak bu karışımları ayırmak için yöntemler önermeleri istenir. Önerilen yöntemler ve gerekli olan araçlar tahtaya I. Grup kısmına eklenir.

             Öğrencilere huni, süzgeç kağıdı, erlenmayer dağıtılır. Öğretmen gözetiminde süzgeç kağıdı ve huni şekildeki gibi hazırlanır. Öğrenciler karışımları süzerek ayırır. Günlük hayatlarında süzme yönteminin nerelerde kullanıldığına örnekler verirler.

 

0
2013-01-23T22:42:15+02:00

demir tozunu sudan ayırmak için ne kullanırız?

mıknatıs kullanırız

strafor köpük parçalarını suda ne yöntemiyle ayırırız?

yüzdürme yöntemini kullanırız

0