Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-24T10:30:20+02:00

İngilizce de simple present tense/geniş zaman yinelenen işleri ve alışkanlıkları,geniş bir zaman dilimi içinde sürekli yapılan işleri anlatmak için kullanılır.

Örneğin hergün okula gitmek durumunu ifade etmek için simple present tense kullanırız.Çünkü okula gitme eylemini geniş bir zaman diliminde (haftaiçi hergün) gerçekleştiririz.

Örnek Kullanım : He goes to school 5 days in a week / O haftada beş gün okula gider

Aynı şekilde yine kahvaltı yapmak eylemi.Her gün yinelenen kahvaltı alışkanlığını ifade etmek için yine Simple Present Tense Kullanılır.

Örnek kullanım : He has breakfast every morning / O her sabah kahvaltı eder

Simple Present Tense Gramer Ayrıntıları

Simple present tense Zamirlere göre değişkenlik gösteren Do ve Does yardımcı fili ile kurulur.Aşağıda Simple Present Tense Yardımcı fiilinin hangi zamirlere göre nasıl değiştiğini görebilirsiniz.

I – Do

You-Do

We -Do

They -Do

—————————————————————————————————————————

He – Does

She- Does

It – Does

 

Yardımcı fiiller Do ve Does Soru,Olumsuz ve olumsuz soru cümlelerinde olduğu gibi kullanılır. Olumlu cümlelerde Özne I-You-We-They  ise ana fiil olduğu gibi hiçbir ek almadan kullanılır.Özne She-He-It ise -es eki alır ve does olur.

Olumlu cümlelerde kullanım

I go to school every day / ben hergün okula giderim

I do my homework every day / ben hergün ödevimi yaparım.

Olumsuz Cümlelerde Kullanım

I do not go to school everyday / Ben hergün okula gitmem

She does not go to school everyday / O hergün okula gitmez

Olumsuz ve olumsuz soru cümlelerinde hem Do hem de Does yardımcı fiili -Not olumsuz eki alırlar.

Örnek Kullanım :

I do not -I don’t

You do not -You don’t

She Does not -She doesn’t

He does not -He doesn’t

Aşağıda tüm cümle türlerine göre Do ve Does kullanımını görebilirsiniz :

Olumlu Cümle

I go to school everyday / ben hergün okula giderim

You go to school everyday / sen hergün okula gidersin

They go to school everyday /Onlar hergün okula gider

We go to school everyday /Biz hergün Okula gideriz

She goes to school everyday /O hergün okula gider (bayan için)

He goes to school everyday/O hergün okula gider (erkek için)

Olumsuz Cümle

I do not go to school everyday /ben hergün okula gitmem

You do not go to school everyday /Sen hergün okula gitmezsin

They do not go to school everyday /Onlar hergün okula gitmez

We do not go to school everyday /Biz hergün okula gitmeyiz

She does not go to school everyday/ O hergün okula gitmez (bayan için)

He does not go to school everyday /O hergün okula gitmez (erkek için)

Dikkat : He -She -It özneli olumsuz cümlelerde Does yardımcı fiili kullanıldığından ana fiil -es eki almaz.

Olumlu Soru

Do I go to school everyday ?ben hergün okula gider miyim ?

Do You go to school everyday ? Sen hergün okula gider misin ?

Do They go to school everyday ?Onlar hergün okula gider mi ?

Do We go to school everyday ?Biz hergün okula gider miyiz ?

Does She go to school everyday ?O hergün okula gider mi ( bayan için)

Does He go to school everyday ?O hergün okula gider mi (erkek için)

Dikkat : Soru cümlelerinde He -She -It özneli cümlelerde does yardımcı fiili kullanıldığından ana fiil -es eki almaz.

Olumsuz Soru

Do not I go to school everyday/ ben hergün okula gitmez miyim ?

Do not You go to school everyday/ sen hergün okula gitmez misin ?

Do not They go to school everyday / Onlar hergün okula gitmezler mi ?

Do not We go to school everyday /Biz hergün okula gitmez miyiz ?

Does not She go to school everyday/ O hergün okula gitmez mi ( bayan için)

Does not He go to school everyday /O hergün okula gitmez mi (erkek için)

Son olarak Simple Present Tense/ gGeniş Zaman cümlelerinde kullanılacak zaman bildiren kelimeler Bulunmaktadır.Bu kelimeler cümlelerin sonunda kullanılarak zaman bildirirler.

all the time -her zaman
always -daima
every class -her ders
every day -her gün
every holiday -her tatil
every hour -her saat
every month – her ay
every semester -her sömestır tatili
every week -her hafta
every year -her yıl
most of the time -Çoğu zaman
never -Hiçbir zaman
often -Sıklıkla
rarely -Nadiren
sometimes -Bazen
usually -Genellikle

Simple Present Tense için anlatacaklarımız bu kadar.Sessizoda.com ingilizce uzmanları 24 saat sorularınızı yanıtlamak için hazır durumdalar.Sorularınızı çekinmeden yorum olarak sorabilirsiniz. İyi günler.

0
2013-01-24T10:34:52+02:00PRESENT CONTINUOUS

Present Continuous Tense Türkçe'deki şimdiki zamanın ifadesidir.

Auxiliary Verbs: am/is/are
ÖRNEK
(+) (-)(?)I am playingI am not playingAm I playing?You are playingYou aren't playingAre you playing?He is playingHe isn't playingIs he playing?She is playingShe isn't playingIs she playing?It is playingIt isn't playingIs it playing?We are playingWe aren't playingAre we playing?They are playingThey aren't playingAre they playi
PRESENT PERFECT CONTINUOUS TENSE

Present Perfect Tense ile Continuous 
I have been working in this company for four years.
(Dört yıldır bu şirkette çalışıyorum.)

[HAS / HAVE] + [BEEN] + [VERB+ing]

EXAMPLES:I have been waiting here for two hours.
(İki saattir burada beklemekteyim/bekliyorum.)She has only been studying English for two years.(O sadece iki yıldır İngilizce çalışmaktadır.)

0