Cevaplar

2012-10-07T18:08:05+03:00


Charles Dickens' in en popüler romanlarından biridir. Ta­rihî bir roman özelliği taşır. Yazar, romanda Fransız İhtilali'nin diğer yüzünü göstermeye çalışmıştır. İhtilal öncesi ve sonra­sında burjuva ve aristokrasi arasındaki kanlı çatışmalar, ger­çekçi ve gerilim dolu bir kurgu içinde anlatılmıştır.

CHARLES DICKENS

En çok sevilen ve okunan İngiliz romancılarındandır. 1812'de bir kâtibin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Maddi sıkıntılar yüzünden küçük yaşlardan itibaren çalışmak zorun­da kalmıştır. Bu zorluklar, onun yazarlığını derinden etkile­miştir. İlerleyen yaşlarında yayınlanan eserleri pek çok dile çevrilmiştir. Hayatta iken haklı bir üne kavuşmuştur. Dickens, hayatı boyunca köleliğe karşı çıkmıştır. 1870'te vefat etmiştir. Başlıca eserleri, Büyük Ümitler, Oliver Twist, Amerika Notlan, Zor Zamanlar'dır.

 

İKİ ŞEHRİN HİKÂYESİ

Charles Dickens' in en popüler romanlarından biridir. Ta­rihî bir roman özelliği taşır. Yazar, romanda Fransız İhtilali'nin diğer yüzünü göstermeye çalışmıştır. İhtilal öncesi ve sonra­sında burjuva ve aristokrasi arasındaki kanlı çatışmalar, ger­çekçi ve gerilim dolu bir kurgu içinde anlatılmıştır.

 

Başlıca Kahramanlar:

Dr. Alexandre Manette: Önceleri çok başarılı, parlak bir doktordur. Toplumda itibar gören, değer verilen, zeki, an­layışlı, olgun bir kişidir. Hapishanede geçirdiği yılların sonun­da ise psikolojik bir yıkıma uğramıştır.

Lucia Manette: Dr. Alexandre Manette'in kızıdır. Yıllar­ca babasız yaşamıştır. Eserde sarışın oluşu ve güzelliği vurgu­lanır. Varlıklı bir yaşam sürmüş, terbiyeli, nazik bir hanıme­fendidir.

 

Charles Darnay: Aristokrat bir aileye mensup olan fa­kat ezilen kesimin yanında yer alan ve yoksul halka yardım eden bir kişidir. Lucia ile evlidir. Fakat eserde aristokrat bir ai­leye sahip olduğu için ölüme mahkûm edilir. Onun bu haksız infazı Fransız ihtilalinin yanlışlıklarını göstermektedir.

 

Jarvis Lorry: Tellson bankasında çalışan bir iş adamı­dır. Alexandre Manette'in en yakın dostlarından ve kızının koruyucularındandır.

 

Sydney Carton: Avukattır. Lucia'ya âşıktır. Fakat kötü karekterli, mutsuz bir kişidir. Fiziki bakımdan, Charles Darnay'a benzemektedir.

 

Madam Defarge: Tek amacı aristokratlardan intikam almak olan, acımasız bir kadındır. İhtilalcilerin en önde gelenlerindendir.

 

Ernest Defarge: Madam Defarge' nin kocasıdır. Eşi gibi katı yürekli, intikam dolu bir kişidir. Meyhanesini ihtilalcilerin buluşma yeri olarak kullanır.

 

Bayan Pross: Lucia'nın fedakâr, iyi hizmetçisidir.

 

Jerry Cruncher: Tellson bankasında çalışan ve yardım­sever bir kişidir

0
2012-10-07T18:08:26+03:00

http://www.forumpaylas.net/kitap-ozetleri/5426-iki-sehrin-hikayesi-%7C-charles-dickens-%7C-roman-ozeti.html

 

       bu sitede yazıyo. çok uzundu silersem olmazdı ben de link attım umarım yardımcı olur

0