Cevaplar

2013-01-25T13:26:57+02:00

14 Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür Sanat; 
14 Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür Sanat osmalıda bilim - osmalıda sanat - 14. yüzyıl osmanlı 
XIV. Yüzyılda Osmanlılarda Bilim Kültür ve Sanat 


"Devleti büyük ve güçlü yapan kurumlardır. Bilim, kültür ve sanat adamlarıdır..." Osmanlı tarihini devirlere ayıranlar, 1299'da Osman Gazi'nin beyliğini ilân etmesinden 1453'te İstanbul'un fethine kadar olan dönemi genellikle "Kuruluş Devri" olarak adlandırırlar. Bizce "Kuruluş Devri" beylikten sultanlığa ve 14. yüzyıl ortalarında Rumeli'nin fethi ile imparatorluğa geçişle tamamlanmış, İstanbul'un fethinden yaklaşık yüz yıl kadar önce "Yükseliş Devri" başlamıştır. 11 yıllık "Fetret Devri"ndeki duraklama döneminde Osmanlı Devleti büyük devlet olmaktan, imparatorluk olmaktan çıkmış değildir. 


Osmanlı Devleti kurulduğu zaman, bir devleti "büyük" yapan yönetim dışındaki diğer müesseseler zaten vardı. Bilim adamları, edibleri, tarikat pirleri, mutasavvıfları, sanatkârları vardı. Değişen, yeniden kurulan, sadece hanedan idi. Diğer beylikler arasında sivrilip devlet haline gelen Osmanlı beyliği bunları bir başka milletten değil, yine Türklerden, Selçuklulardan, diğer Türkmen beyliklerinden

1 5 1