Cevaplar

2013-01-24T18:20:08+02:00

1-İnsanlar arasındaki görüntü ve düşünce farkına ne denir ?
a) duygu değişimi   b) görüntü farklılığı      c) fiziksel özellik               d) bireysel farklılık

2-Aşağıdakilerden hangisi nüfus cüzdanında yer almaz ?
a) ad, soyad      b)adres      c) kan gurubu        d) doğum tarihi

3-Aşağıdakilerden hangisi gözle görülmeyen farklılıklardandır ?
a)duygularımız   b)saç rengimiz   c)boyumuz          d)kilomuz

4- I.okula gitmek   II.yürümeyi öğrenmek   III.doğmak      IV.okulu bitirmek
Yukarıda yazılı olayların oluş sırasına göre dizilişi  hangi seçenekte doğru verilmiştir ?
a)I-II-III-IV      b)I-III-IV-II      c)III-II-I-IV                  d)III-II-IV-I

5- Aşağıdakilerden hangisi bir kimlik belgesi özelliği taşımaz ?
a) öğrenci belgesi   b)etiket      c)pasaport                     d)ehliyet

6-Aşağıdakilerden hangisi bütün  insanlardaki ortak özelliklerden  biridir ?
a)beslenme ihtiyacı   b)düşünceler      c)bedensel özellikler                 d)zevkler

7-“Başkalarının farklılıklarını kabul etmek,…………………………”    ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz 
a)toplumun barış ve huzur içinde yaşamasını sağlar   b)toplumu güçlendirir
c)farklılıkları zenginlik haline getirir         d)toplumu karmaşaya sürükler

8- I .Herkese özeldir      II.ömür boyu değişmez     III.kimliğimizi oluşturan bir unsurdur
yukarıda bazı özellikleri verilen ve her kişide bulunan  bireye  ait olan özelliğimiz  aşağıdakilerden hangisidir?
a)fiziki görünüş   b)parmak izi      c)kilo                  d)boy

9-İnsanların  dış görünüşleriyle ilgili özelliklere  ne ad verilir ?
a)fiziksel özellik   b) duygusal özellik   c)kültürel özellik            d)çevresel özellik

10-Karnesinde  hiç zayıf notu olmayan bir öğrenci aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamaz?
a)sevinç            b)mutlulu              c)hayal kırıklığı                                   d)heyecan

11-Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeyi anlatan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
a)hoşgörü      b)saygılı olmak      c)yardım severlik           d)kültür   

12- Aşağıdakilerden hangisi kronolojik olarak ilk sırada yer alır?
a)kardeşimin doğum tarihi               b)babamın doğum tarihi
c)benim doğum tarihim               d)ablamın doğum tarihi

1 5 1