Cevaplar

2013-01-24T19:20:38+02:00

Edatlar tek başına genellikle kullanılmayan ancak cümle içinde anlam kazanan ve cümlenin bir bakıma harcı olan kelimelerdir. 
YER EDATLARI PREPOSITIONS OF PLACE
sınav.gif
Yer Edatlarının Listesi: 
at : içinde, -de, -da.
We are at the school. 
Okuldayız
The prime minister is at the university today.
Başbakan bugün üniversitededir.
in : içinde, -de, -da.
I live in İstanbul. 
İstanbul’da oturuyorum. 
The cat is in the house. 
Kedi evdedir. 
on : üzerinde, üstünde, -de, -da.
The frying pan is on the cooker.
Tava ocağın üzerindedir. 
Mary is standing on the table. 
Mary masanın üstünde ayakta duruyor. 
off : -den, -dan, -den ayrı, karşısında. 
The plate is going to fall off the table. 
Tabak masadan düşecek.
The dormitory is off the mess hall. 
Yatakhane yemekhanenin karşısındadır. 
around : etrafında, civarında, çevresinde. 
The earth goes around the sun. 
Yeryüzü güneşin etrafında döner. 
Is there a telephone box around here?
Burada bir yerde telefon kulübesi var mı?

over : üzerinde, üstünde, yukarısında, üzerinden. 
The bird is flying over the house. 
Kuş evin üzerinde uçuyor. 
You must be over 20.
Yirminin üzerinde olmalısın. 
above : üstünde, yukarısında, mevki yada otorite açısından üst olma. 
My age is above one hundred. 
Yaşım yüzün üzerindedir. 
The clock is above the chalkboard.
Saat tahtanın üstündedir.
below : altında, aşağısında. 
My grade is below the average. 
Notum ortalamanın altındadır.
The chalboard is below the picture.
Tahtta resmin altındadır.
under : aşağısında, altında, gereğinden az, otorite olarak altında. 
The doll is under the bed. 
Oyuncak bebek yatağın altındadır. 
People under 16 shouldn’t watch this film. 
On altı yaşından küçüklerin bu filmi seyretmemesi gerekir. 
underneath : altında. 
beneath : altında. 
throughout : her tarafında, dört bir yanında, bir baştan bir başa.
I travelled throughout the world.
Dünyanın dört bir yanını gezdim.
The fire broke out throughout the building. 
Yangın binanın dört bir yanında çıktı. 
before : önünde, yer ve sıra olarak önünde. 
Please, wait before the building.
Lütfen binanın önünde bekleyin. 
Be polite before him. 
Onun önünde kibar ol. 
after : -den, -dan sonra, ardından, arkasından. 
You are after Jack. 
Jack’ten sonrasın.
February is after January. 
Şubat, ocaktan sonradır. 
inside : iç kısmında, içerisinde, içinde. 
The visitors are inside the building.
Ziyaretçiler binanın içindeler.
The ceremony is inside.
Tören içeridedir.
outside : dış kısmında, dışarısında, dışında. 
The ceremony is outside the building. 
Tören binanın dışındadır. 
Wait outside, please. 
Lütfen dışarıda bekle.
by : yanında, yakınında. 
The outlet is by the table. 
Priz masanın yanındadır.
I ** sitting by the window 
Pencerenin yanında oturuyorum.

0
2013-01-24T19:21:22+02:00

körfez diye girdiğin zaman konu anlatımı çıkıyo ordan bulabilirsin

0