Cevaplar

2012-10-07T18:26:07+03:00

başını hafif sıkmalar ve masaj aynı zan-manda gözleri kapatmak ve yanakları yumuşatmak gibi mudahalleler

0
En İyi Cevap!
2012-10-07T18:34:36+03:00

1) Olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini alın ve vücut sıvıları bulaşımına karşı koruyucu (enfeksiyon kontrolü) önlemlerini ihmal etmeyin.

2) Üst soluk yolunda stridor veya alt soluk yolu bulgularında wheezing olup olmadığını saptayın. Bunlar birlikte bulunabilir. 

3) Soluk yolunun sürekli açık kalmasını sağlayın, yutkunamayan çocuklarda tükürük salgılarının ve varsa kusmuğun uzaklaştırılmasına yardımcı olun (Aspire et). Gerekiyorsa solunum desteklenmelidir (Balon maske sistemi ile solutma, airway takılması, EET, bazen de jet ventilasyon gibi). 

4) Oksijen gereksinimi doğrultusunda, uygun araç-gereci kullanarak uygun miktarda oksijen verin. Solunum güçlüğü gelişmişse, mutlaka geridönüşsüz torbalı maske ile % 100 oksijen verin.

5) Hastanın dolaşımının ne kadar istikrarlı olduğunu ve bulgularını belirleyin. Sürekli bilinç düzeyini, ABC durumunu ve yaşamsal bulgularını değerlendirin. Çocuklarda kan basıncının yaşına göre yeterli olup olmadığını saptayın.

6) Olayla ilgili hızlı HİKAYE (SAMPLE) sini; geçmişte alerjik ya da anaflaktik herhangi sorunu olup olmadığını ve halihazırdaki durumunun nedenini öğrenin.

7) Hastanın hafif ya da şiddetli seyirli anaflaktik tablosundan hangisinde olduğunu belirleyin:

a. Hafif Seyirli : Kaşıntı, ara ara döküntülü ürtiker, bulantı olabilir, solunum sıkıntısı yoktur.

b. Şiddetli Seyirli : Solunumla hava girişi çok azalmıştır, burun kanatları solunumla hareket etmektedir, hırıltı vardır, siyanoz (dudak, tırnak, kulak memesi gibi mukozalarda oksijensiz kalmaya bağlı oluşan mor renk), stridor, bronkospazm, şiddetli karın ağrısı, solunum güçlüğü, taşikardi (hızlı ve zayıf nabız), şok (sistolik kan basıncının 90 mmHg altında olması), dudaklarda, dilde ve yüzde şişlik (ödem) görülür, yaygındöküntüler (ürtiker) vardır.

8) Hemen adrenalin uygulayın. (Aşağıdaki adrenalin ile ilgili açıklamaları mutlaka okuyun.)

9) Antihistaminik uygulayın.

10) EKG'sini izleyin ve kaydedin, yaşamsal bulgularını kaydedin.

11) Mümkün olduğunca çabuk nakledin, TYD yaparak ya da TYD siz.

- Bebekleri “araba bebek koltuğuna” oturtup şeritleri bağladıktan sonra, çocukları da yaşına uygun ambulans giderken hareket etmesini önleyecek şekilde sabitledikten sonra, rahat edebilecekleri veya tedavinin rahat uygulanabileceği şekilde sedyeye yerleştirip, nakledin.

- Hastaneye giderken (Ambulansta) damar yolundan %0.09 NaCl (izotonik) sıvı takın ve akış hızını DAKŞ (Damar Açık Kalacak Şekilde) ayarlayın.

12) Şok oluşmasını önleyin ya da hastanın SİSTOLİK KAN BASINCI 100 mmHg nın altına inerse şok tedavisini uygulayın (izotonik sıvıdan hızlı şekilde 250 ml verin, ya da hastanın dolaşımını düzenleyecek şekilde akış hızını ayarlayın; ayaklarını kalp seviyesine yükseltin, üşümesini önleyecek şekilde üstünü örtün).

13) Hastanın durumu istikrarlı değilse en az beş dakikada bir yaşamsal bulgularını değerlendirin ve kaydedin; istikrarlı ise her 15 dakikada bir yeterlidir.

14) Götüreceğiniz hastaneyi haberdar edin.

1 5 1