Cevaplar

2012-10-07T18:25:39+03:00

BA'S Nedir?
Dirilme, diriltme, diriltilme Kıyâmet koptuktan sonra Allahü teâlâ tarafından ölülerin diriltilmesi
Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki Nedir? 
Allahü teâlâ kabirlerde olanları elbette ba's eder (Hac sûresi Nedir? 7) 
Ölüler, kefenleri ile ba's olunur (Hadîs-i şerîf-Beyhekî) 
Ba'se inanmak lâzımdır Kemikler, etler çürüyüp toprak ve gaz olduktan sonra, hepsi bir araya gelecek, rûhlar bedenlerine girip, herkes mezârlarından kalkacaktır (Kemahlı Feyzullah Efendi) 
Ba'se inanmıyan birini görürsen, ona de ki Nedir? "Ben inanıyorum Senin dediğin doğru çıkarsa, benim hiç zarârım olmaz Benim dediğim doğru olunca, sen sonsuz olarak ateşte yanacaksın!" (Hazret-i Ali) 
İsrâfil aleyhisselâm, sûr'a (bizce nasıl olduğu bilinmeyen boruya) iki defâ üfürecektir Birincisinde; Allahü teâlâdan başka her diri (canlı) ölecektir İkincisinde; hepsi tekrar ba's olunacaktır (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdi)

0