Cevaplar

2012-10-07T18:18:33+03:00

madde ve enerji arasındaki etkileşimi inceleyen ve doğada gerçekleşen olaylarla ilgili mantıklı açıklamalar üretmeye çalışan uygulamalı bir bilim dalıdır.

Fiziğin alt alanları tanıtılır.

Fizik ; Mekanik, elektrik, manyetizma, optik, termodinamik, atom fiziği, nükleer fizik ve katıhal fiziği gibi alt alanlarla ilgilenen bir bilim dalıdır.

                                                         

Fizik, yaşamın ta kendisidir.

Okula ulaşmak, arkadaşlarımızla buluşmak için hareket ederiz, bunların dışında da hareket olayları gerçekleştirilir, bunu hepiniz bilirsiniz. Fizik tüm bu hareket olaylarının neden ve niçin ini “ Mekanik “ başlığı altında inceler. Şimşeğin çakması, ampulün yanması, elektrik yükü gibi günlük yaşam olaylarını “ Elektrik “ başlığı altında inceler. Işığın aynadaki, merceklerdeki hareketlerini, gökkuşağının oluşumunu, ışığın camı kırmadan nasıl geçtiğini “ Optik “ başlığı altında inceler. Sıcaklık, ısı, rüzgâr, buhar kazanları, termometreler “ Termodinamik “ başlığı altında inceler. Maddeyi, maddeyi meydana getiren atomu ve atomun içerisindeki parçacıkları “ Atom Fiziği “ başlığı altında inceler. Metallerin özellikleri, kristal yapılı maddeleri “ Katıhal Fiziği “ başlığı altında inceler.Yukarıda sayılanlara baktığınızda bunların hiç birinin yaşamın dışında konular olmadığını sanırım fark etmişsinizdir.

 

Merak ettiklerimizi cevaplayabilmek için başlattığımız bilgi toplama sürecine gözlem denir. Gözlem " nitel gözlem " ve " nicel gözlem " olmak üzere ikiye ayrılır. Beş duyu organımızla algıladığımız bilgi toplama süreci " nitel gözlem ", araçlarla bilgi toplama süreci ise " nicel gözlemdir ". Bir suyun sıcaklığını elimizle ölçmeye kalktığımızda yaptığımız gözlem nitel gözlemdir ve kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Termometre ile yaptığımız ölçme ise nicel gözlemdir ve kim yaparsa yapsın aynı sonuca ulaşır.

4 2 4
2012-10-07T18:18:54+03:00

akım şiddeti
Ölçü Birimi : amper (A)
üst katları : kiloamper (kA)
alt katları : mili amper (mA), mikro amper 


gerilim
Ölçü Birimi : volt (V)
üst katları : Kilo volt (kV), Mega volt (MV)
alt katları : mili volt (mV), mikro volt


elektrik gücü
Ölçü Birimi : vat (W)
üst katları : Kilo vat (kW), Mega vat (MW)
alt katları : mili vat (mW)

elektrik enerjisi 
Ölçü Birimi : vatsaat (Wh)
üst katları :Kilo Vatsaat (kWh), Mega Vatsaat (MWh), 
alt katları : yok

elektrik miktarı
Ölçü Birimi : amper saat (Ah)
üst katları : yok
alt katları : yok

faz farkı 
Ölçü Birimi : derece
üst katları :yok
alt katları : yok

frekans
Ölçü Birimi : hertz (Hz)
üst katları : kilo hertz (kHz) , mega hertz (MHz)
alt katları : yok

 

10 4 10