Cevaplar

2012-10-07T18:19:23+03:00

C E V A P L A R
A. Bölümü

1- Tortul Kayaçlar,Püskürük ve Başkalaşmış Kayaçlar
2- Fiziksel Tortul Kayaçlar:Kumtaşı,kiltaşı,çakıltaşı
Kimyasal Tortul Kayaçlar :Kalker,jips,kayatuzu
Organik Tortul Kayaçlar :Kömür,tebeşir,mercan
3-Tüf,bazalt ve andezit
4- Taşkömürü;organik tortul
Bazalt ;Dış Püskürük
Kalker ; kimyasal tortul
Granit ; iç püskürük
Kum taşı ; Fiziksel Tortul
Kuvarsit ;Başkalaşım

B. Bölümü

1- Püskürük kayaçlar ....... (iç ve dış püskürük) olmak üzere iki gruba ayrılır. 
2- Mermer, ....... (kalker'in) başkalaşmasıyla oluşmuştur.
3- Kömür, ...... (bitkilerin) taşlaşmasıyla oluşmuştur.
4- Yer altı mağaraları, kanyon vadiler ve obruklar ........ (Kimyasal Tortul) kayaçların yaygın olduğu yerlerde oluşur.
5- Dış püskürük kayaçların başlıcaları ............................. (Bazalt, Tüf ve andezittir).

C. Bölümü (DOĞRU ve YANLIŞ)

1- D
2- D
3- Y
4- D
5- Y
6- Y
7- D
8- D
9- Y
10- D

Ç. Bölümü (SEÇMELİ SORULAR)

1- B
2- C
3- A
4- C
5- D
6- C
7- B
8- B
9- B
10- C

1 5 1
2012-10-07T18:20:23+03:00

sayfa 25

1c

2e

3d4a5b

 

24.sayfa 1dogru 2.yanlış3.d 4y 5y

1 5 1