Cevaplar

2013-01-25T14:17:47+02:00

psikoloji, insan davranışlarını inceleyen bir bilimdir. İnsan merak eden ve öğren­me ihtiyacında olan bir varlıktır. Hem kendini hem de kendi dışındaki dünyayı anla­mak ister. Elde ettiği bilgiler de onun çevresine uyumunu kolaylaştırır. İnsan yalnızca çevresini, dış dünyayı değil, kendisi ile ilgili olaylarıda merak eder. "İnsan nedir" sorusuna cevap arar. Bu sorunun cevabını asılında bildiğini zanneder. Oysa insan hakkında bilgimiz düşündüğümüzden azdır. İnsan; felsefenin, dinlerin, antropoloji, etnoloji, biyoloji, sosyoloji gibi çeşitli alanların konusu olmuştur. İnsanı inceleyen alanlardan biri de psikolojidir. Psikoloji; insanın neden, niçin ve nasıl davrandığım araştırır.

 

alıntı

1 1 1
2013-01-25T14:19:07+02:00

Psikoloji (Yunanca ψυχολογία, psihologiaPsikoloji), davranışlar ve zihinsel süreçler ile birlikte bunların altında yatan nedenleri inceleyen bilim dalıdır. Hem insanlar hem de hayvanlar üzerindeki çalışmaları kapsar. Psikoloji diğer bilimlere kıyasla kısa bir geçmişe sahiptir. Bu kısa süre içinde psikoloji değişik biçimlerde tanımlanmıştır. İlk tanıminsan zihninin yapısının incelenmesi biçimindeydi. İnsan zihnini gözleyebilmenin olanaksızlığı karşısında psikologlar, psikolojiyi "gözlenebilen davranışların bilimsel incelemesi"biçiminde tanımlamışlardır. İnsan zihninin davranış üzerindeki etkisini kabul etmeyen bu yaklaşıma, psikoloji içinde tepki oluşmaya başlamış, bellek süreçleri ve düşünme gibi zihinsel işlevleri inceleyen bilişsel psikoloji ortaya çıkmıştır.[1]

Bu gelişmeler günümüz psikolojisinin tanımını etkilemiştir. Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır.[1]

 

 

ALANLARI : 

Klinik psikoloji (İng. Clinical psychology) Sosyal psikoloji (İng. Social psychology) Deneysel psikoloji (İng. Experimental psychology) Fizyolojik psikoloji (İng. Physiological psychology) Gelişim psikolojisi (İng. Developmental psychology) Endüstri ve Örgüt psikolojisi (İng. Industrial and Organizational psychology, a.k.a. IO psychology) Eğitim psikolojisi (İng. Educational psychology) Psikolojinin amaçları  İnsan davranışlarını tanımlamaya çalışır. ( Örneğin: Stres, vücudun çeşitli içsel ve dışsal uyaranlara verdiği otomatik tepki.,Öğrenme, bireyin yaşantılar sonucu davranışlarda meydana gelen oldukça uzun süreli değişmelerdir. gibi. İnsan davranışlarını anlamaya ve açıklamaya çalışır. Davranışın nedenini saptamaya çalışır. Yani diğer bilimlerin yaptığı gibi neden-sonuç ilişkisini ortaya koymaya çalışır. İnsan davranışlarını önceden kestirebilmek ( öngörü, tahmin ) ister.

 

1 1 1