Cevaplar

2013-01-25T14:20:51+02:00

Kuvayi Milliye Neden Kuruldu 
- Osmanlı Devletinin 1. dünya savaşından yenik çıkması 
- Halkın milliyetçi bilince sahip olması 
- Yapılan işgallerin haksız gerekçelere dayanmasına rağmen önlenememesi 
- İstanbul Hükümetinin işgalleri önlemekte ve halkı korumakta yetersiz kalması 
- Osmanlı ordularının büyük bir kısmının terhis edilmiş olması 
- İşgalci orduların ve azınlıkların kurduğu silahlı çetelerin yaptıkları baskı ve şiddete karşı koyma isteği 
- Türk Milletinin vatanın bütünlüğüne ve bağımsızlığına düşkün olması

ALINTIDIR

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-25T15:52:03+02:00

Kuva-yi Milliye'nin Oluşmasının Nedenleri 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkması

Mondros Ateşkes Anlaşması uyarınca Türk Ordusu'nun terhis edilmesi

Damat Ferid Paşa hükümetinin, işgallere seyirci kalan ve itidal tavsiye etmekten başka herhangi bir girişimde ve faaliyette bulunmaması.

İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali ve Yunan mezalimi.

İtilaf Devletleri’nin Mondros Ateşkes Anlaşması’nın hükümlerini tek taraflı uygulayarak savunmasız kalan Anadolu’yu yer yer işgal etmeleri

İşgalcilerin halka zulmetmesi

Osmanlı hükümetinin Türk halkının can ve mal güvenliğini koruyamaması

Halkın milliyetçi ve yurtsever bilincine sahip olması

Halkın milletini koruyarak bağımsızlığına, bayrağına, egemenliğine, hürriyetine kavuşma isteği

Halkın hür yaşama isteği.

1 5 1