Cevaplar

2014-02-27T13:46:12+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Türkiye’de olumşumlarına göre dağlar iki gruba ayrılır. Bunlar;

1) Orojenik harekete bağlı olarak oluşan dağlar

Orojenezin kelime anlamı dağ oluşumu demektir. Bu dağların oluşumu basınç ile yer kabuğunun kırılması ya da kıvrılması ile oluşur. Orojenik harekete bağlı olarak oluşan dağlar iki kısımdan oluşur.

a) Kıvrılma : Basınç sonucu yer kabuğunun kıvrılması ile oluşan dağlardır. Örn: Toros Dağları
b) Kırılma : Basınç sonucu sert yer kabuğunun kırılması ile oluşan dağlardır. Örn: Ege Bölgesindeki kıyıya dik olan dağlar

2) Volkanizmaya bağlı olarak oluşan dağlar

Magma tabakasının yer kabuğundaki zayıf ve çatlak olan kısımlardan üste çıkması ile oluşan dağlardır. Örn: Erciyes Dağı
0