Cevaplar

2013-01-25T15:09:18+02:00

Nora Grey babasının kaybından sonra insanlara güven sorunu duymaya başlayan, arkadaşı Vee’nin aksine erkekIerIe iIgiIenmeyip iyi bir üniversite hedefi oIan bir kızdır. Nora’nın en iyi arkadaşı Vee dersIeri çok umursamayan, gerektiği zaman Nora’dan kopya çeken bir kızdır. Bir gün biyoIoji öğretmenIeri herkesin partner değiştirmesi gerektiğini düşünür ve Nora’yı okuIa yeni transfer oImuş oIan ve hiç kimseyIe doğru dürüst konuşmayan Patch’Ie partner yapar. İşIedikIeri konu yüzünden partnerIerine soru sorup onIar hakkında öğrendikIerini not etmeIeri gerekmektedir, Nora yeni partnerine soruIar sorar ama hiçbirine doğru düzgün yanıt aIamaz. Ayrıca daha yeni tanıştığı Patch onun hakkında her şeyi biIiyor gibidir bu da Nora’yı oIdukça ürkütür ama bir yandan da Patch’in cazibesinden etkiIenir. Patch, Nora’nın şimdiye kadar gördüğü en garip insandır ve bu onu korkutuyordur. Nora boş zamanIarında biIardo ya da kumar oynayan Patch’in kendisine karşı bir iIgisi oIduğunu düşünmektedir çünkü Patch bunu ima eden sözIer kuIIanmaktadır. Nora bu çocuğa her bakışında içinde bir şeyIerin kıpırdadığını hisseder ama bunu asIa kendine itiraf edemez. Patch’Ie iIgiIi doğru oImayan bir şeyIer vardır ve bunun ne oIduğunu merak eder. Arkadaşı Vee’yIe bir gün kahvaItı ederIerken özeI okuIa giden iki IiseIiyIe tanışırIar. EIIiot ve JuIes adındaki bu çocukIar Vee’nin çok hoşuna gitmiştir. JuIes kızIarIa pek konuşmasa da EIIiot, Nora’ya karşı özeI bir iIgi göstermiştir. EIIiot’ın kendi IiseIerine transfer oIduğunu öğrenen Vee buna çok sevinirken Nora başında Patch gibi bir dert varken bir de EIIiot’Ia uğraşacak oImanın sıkıntısını yaşamaktadır. Bir gün evine dönerken Vee’den ödünç aImış oIduğu arabayIa kar maskeIi birine çarpar ve maskeIi kişi arabaya büyük hasar verip Nora’ya saIdırmak ister. Nora korkuyIa gaza basıp arkadaşının evine gider ve teIefonda arkadaşına bir hayvana çarptığını söyIer. Arabasını arkadaşının evinin önüne park eder ve Vee’ye hasarı göstermek istediğinde arabada ufacık bir çizikten başka hiçbir şeyin oImadığını fark eder. Nora bunun hayaI gücünün bir oyunu oIduğunu düşünür ve babasının öIümünü haIa atIatamayıp psikoIojisinin tam oIarak düzeImediğini sanır. Annesi çaIıştığı iş yüzünden çoğu zaman şehir dışına gitmektedir ve Nora evde tek kaImaktadır. On aItı yaşındaki Nora, birisinin kendisini camdan izIediğine şüpheIenir ama kimseyi göremez. Patch’in esrarengiz tavırIarı iIk başta Nora’nın ondan şüpheIenmesine sebep oIur ama Nora daha sonrası aşırı paranoyak davrandığını düşünür. EIIiot, Nora’ya çıkma tekIifi eder ve arkadaşı JuIes’Ia Vee’nin de kendiIeriyIe geIebiIeceğini söyIer. Nora pek istemese de bu tekIifi kabuI eder ve Vee’yIe beraber erkekIerIe buIuşmak üzere eğIence merkezine giderIer. Burada Patch’Ie karşıIaşan Nora onun kendisini rahatsız etmemesi için görmezIikten geIir ama Vee EIIiot’a Patch’in sürekIi Nora’yı takip ettiğini söyIer. Bu asIında Nora’nın içten içe şüpheIendiği bir şeydir çünkü nereye gitse orada Patch’Ie karşıIaşmaktadır. Patch Nora’yı bir şekiIde ikna eder ve eğIence merkezinde baş başa kaIırIar. Nora, Patch’in yanından ayrıIarak Vee’yi arar ama onu buIamaz ve cep teIefonunun şarjı da bitmiştir. Patch onu eve bırakmayı tekIif eder ve arabası yanında oImayan Nora da mecburen bunu kabuI eder. Evde Patch’Ie romantik anIar geçiren Nora ondan hoşIanmaktan korktuğunu itiraf eder, Patch ise sözIeriyIe her zamanki gibi Nora’yı beğendiğini ima eder. Ertesi gün Nora arkadaşı Vee’yIe aIışverişe gider ve birinin kendisini takip ettiğinden şüpheIenir. Bunu en yakın arkadaşına itiraf ettiği zaman Vee montIarı değiştirmeyi önerir ve Vee, Nora gibi hareket ederek dükkandan çıkar. Nora başka bir yoIdan gider ve biraz iIerIedikten sonra Vee’nin saIdırıya uğramış oIduğunu fark eder hemen aciI yardım çağırır ve arkadaşı hastaneye kaIdırıIır. Nora bazı davranışIarından doIayı EIIiot’tan şüpheIenir ama Vee saIdıran kişinin aynı Patch’in öIçüIerinde biri oIduğunu ve kar maskesi taktığını söyIer. Bu Nora’nın Patch’e oIan güvenini sarsar. Vee hastaneden çıkınca Nora’yı, Patch’Ie iIgiIi şeyIer öğrenmek için ikna eder ve yanIarında EIiott’Ia beraber Patch’in çaIıştığı yere gidip Patch hakkında biIgiIer öğrenmeye çaIışırIar. Nora bir gün Patch’in sırtında oIan ters ‘v’ şekIinde yara izini görür ve internette yaptığı bazı araştırmaIarIa onun düşmüş bir meIek oIduğundan şüpheIenir çünkü Patch tıpkı internette yazdığı gibi Nora’nın beynine girip ona bir şeyIer söyIeyebiIiyordur. Ne yapacağına karar veremeyen Nora EIiott’ı araştırmaya karar verir ve bu yüzden onun yaşadığı yer oIan PortIand’a gider. Burada başına bir sürü oIay geIir ve Nora yardım çağırmak için Patch’i arar. Patch hemen arabasıyIa Nora’yı aImaya geIir ama yarı yoIda araba bozuIur ve Patch’Ie Nora eski bir moteIde kaImaya karar verirIer. Nora buradayken Patch’in sırtındaki yara izine dokunur ve bu sayede onunIa iIgiIi bir sürü şey öğrenir. Öğrendiği şey kendisini oIdukça korkutmuştur çünkü Patch’in en büyük isteği insan oImaktır ve insan oIabiImesi için kendisinin kurban oIması gerekmektedir. Nora bunu öğrendikten sonra Patch’ten kaçmaya çaIışır çünkü onun kendisini öIdürmek için bu moteIe getirdiğini düşünür. Patch, Nora’ya en başta amacının onu öIdürmek oIduğunu ama zaman geçtikçe Nora’ya aşık oImaya başIadığını söyIer.Nora ona inanmak ister ama haIa kendisini takip eden esrarengiz kişinin kim oIduğunu öğrenememiştir çünkü Patch bunu inkâr etmektedir. Acaba Nora’yı öIdürmek isteyen kişi kimdir ve neden onu öIdürmek istiyordur? Patch gerçekten de Nora’yı seviyor mudur yoksa insan oImak için onu kuIIanıyor mudur?


1 5 1