Cevaplar

2013-01-26T18:31:11+02:00

ÜÇGENLER

Bir doğru üzerinde olmayan (doğrusal olmayan) 
A,B,C gibi üç noktanın birleşiminden oluşan kapalı şekle ÜÇGEN denir.


Bir üçgen noktalar kümesidir ve içinde bulunduğu                            
düzlemi üç ayrı noktalar kümesine ayırır. Bunlar;                       a)Üçgenin İçinde Kalan Noktalar Kümesi     b)Üçgenin Kendisi     c)Üçgenin Dışında Kalan Noktalar Kümesi   Bir Üçgenin Temel Elemanları   1.Üçgenin Kenarları:[BC],[AC],[AB] doğru parçalarına “Üçgenin Kenarları” denir.  Kenar uzunlukları karşılarındaki açıların kenarlarıyla adlandırılırlar.          2.Üçgenin İç Açıları:Üçgenin iki kenarının  oluşturduğu her bir açı “Üçgenin İç Açısı” olarak adlandırılır. Bir üçgenin iç açıları toplamı 180º`dir.          3.Üçgenin Dış Açıları:Üçgenin iç açılarının  komşu bütünleri olan açılara “Üçgenin Dış Açıları” denir. Bir dış açı kendisine komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir. Bir üçgenin iç açısıyla dış açısının toplamı 180º`dir. Bir üçgenin dış açıları toplamı ise 360º`dir.

  Bir Üçgenin Yardımcı Elemanları    1.Üçgenin Yüksekliği:Üçgenin bir köşesinden  karşı tarafa indirilen, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği” denir.”H” ile gösterilir.  

       

2.Üçgenin Kenar Ortayları:Üçgenin bir köşe  ile bu köşenin karşısındaki kenarın orta  noktasını birleştiren doğru parçasına “Üçgenin Kenar Ortayı” denir. “V” ile gösterilir.  

       

3.Üçgenin Açı Ortayı:Üçgenin açılarını iki eş açıya bölen doğruların,köşe ile  kenar arasında kalan doğru parçasına  “ÜÇGENİN AÇI ORTAYI” denir. ” N”  ile gösterilir.  

Üçgenin Kenarları Arasındaki Bağıntılar   Bir üçgende iki kenarın uzunlukları toplamı  üçüncü kenar uzunluğundan büyük; iki kenar uzunluğunun farkı, üçüncü kenarı uzunluğunda  küçüktür.
Üçgenin Açıları Arasındaki Bağıntılar   Bir üçgende, bir köşedeki iç açı ile dış açının toplamı 180º`dir.   Bir üçgende, bir dış açının ölçüsü, kendisine  komşu olmayan iki iç açının toplamına eşittir.     Üçgenin Kenar Uzunluklar ve Açıları Arasındaki Bağıntılar     Bir üçgende ölçüsü büyük olan kenar karşısında  büyük açı, küçük olan kenar karşısında küçük kenar vardır.   Üçgenin Çeşitleri   1.Kenarlarına Göre Üçgenler a)Çeşit Kenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının hepsi farklıysa bu üçgene “Çeşit Kenar Üçgen”  denir. b)İkiz Kenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının iki tanesi eşit olan üçgene “İkiz Kenar Üçgen” denir. Bir ikizkenar üçgenin, taban açıların ölçüleri birbirine eşittir. c)Eşkenar Üçgen:Üçgenin kenarlarının hepsi eşit  olan üçgene “Eşkenar Üçgen” denir. Bir eşkenar  üçgenin iç açıları 60º `dir.   2.Açılarına Göre Üçgenler a)Dar Açılı Üçgen:Üçgenin açılarından her birinin  ölçüsü 90º`den küçük olan üçgene “Dar Açılı Üçgen” denir. b)Geniş Açılı Üçgen:Bir açısı geniş açı olan üçgene “Geniş Açılı Üçgen” denir. c)Dik Açılı Üçgen:Açılarından birisi dik açı olan üçgene “Dik Açılı Üçgen” denir.   Üçgenin Alanını ve Çevresini Bulma   Üçgenin çevresini bulabilmek için kenarlar toplanır.                         Ç = a + b + c Üçgenin alanını bulmak için yükseklikle kenar çarpılır ve ikiye bölünür.

                                     h x a       h x b        h x c   A=  --------- = ---------  = --------        ( bulduğum bu umarım doğrudur ) :)            2            2               2
0