Cevaplar

2013-01-26T10:07:07+02:00
1. Maddenin tanecikli yapısı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır ? 
A) Gaz molekülleri öteleme hareketi yapabilir. 
B) Maddenin en düzenli hali katı halidir. 
C) Katı molekülleri hareketsizdir. 
D) Sıvı tanecikleri birbirleri üzerinden kayma hareketi yaparak akışkan özellik gösterir 2. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 2. Aşağıdakilerden hangisi yada hangileri sıvı haldeki maddelerin yapısal özelliklerindendir? 
I-Sıvı molekülleri birbirinin üzerinden kayabilir,bu nedenle sıvıların şekli belirli değildir 
II-Sıvı madde molekülleri bağımsız hareket edebilir. 
III-Sıvı molekülleri aralarında fazla boşluk bırakmaz bu nedenle sıvılar sıkıştırılamaz. 
A) Yalnız I 
B) II ve III 
C) I ve III 
D) Yalnız III 3. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 3. Aşağıdaki maddelerden hangisinde aynı cins atomlar yer almaz? 
A) Yağlar 
B) Gümüş 
C) Oksijen 
D) Hidrojen 4. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 4. Katı, sıvı ve gaz maddelerin hepsinde bulunan ortak özellik aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Akışkan olmaları 
B) Bulundukları ortama yayılabilmeleri 
C) Atom yada moleküllerden oluşmaları 
D) Sıkıştırılabilmeleri 5. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 5. Maddenin bölünemeyen en küçük yapısına ne denir? 
A) Bileşik 
B) Molekül 
C) Atom 
D) Element 6. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 6. Aşağıdakilerden hangisinde su molekülleri diğerine göre en düzensizdir? 
A)Buz 
B)Sıvı su 
C)Su buharı 
D)Tuzlu su 7. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 7. Atomlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Maddenin en küçük yapıtaşıdır. 
B) Aynı cins atomlar bir araya gelerek elementleri oluşturur.
C) En az iki cins atom bir araya gelerek elementleri oluşturur. 
D) Moleküller daima farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşur. 8. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 8. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 
A) Bileşikler atomik yapıda olabilir 
B) Elementler moleküler yapıda olabilir 
C) Bileşikler en az iki çeşit elementten oluşur 
D) Elementler aynı cins atomlardan oluşur 9. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 9. Aşağıdaki maddelerden hangisinin tanecikleri öteleme hareketi yapar? 
A) Su 
B) Demir 
C) Tahta 
D) Taş 10. 
 A) 
 B) 
 C) 
 D) 10. “Mert anahtarını kaybettiği için kapının önünde eve nasıl gireceğini düşünmektedir.Bu sırada yazın denize girdiği gibi kapının içerisinden de geçebileceği aklına geliyor.Mert kapalı kapının içinden geçmeye çalışıyor ancak başarılı olamıyor.” Yukarıdaki parçada Mert’in başarılı olamamasının nedeni sizce kapının hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır?
A) Atomlardan oluşmaktadır 
B) Boşlukta yer kaplamaktadır. 
C) Taneciklerinin arasında gaz moleküllerine göre daha az boşluk bulunmaktadır. 
D) Öteleme yapmamaktadır    
2 4 2