Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi ile ilgili bir internet araştırması yapınız.Daha sonra da bu araştırma sırasında edindiğiniz bilgilerden yararlanarak tüketici haklarının korunması konulu bir kompozisyon yazınız. SORU BU KOMPOZİSYONUNUZ ÇOK UZUN OLSUN... ACİLLL CEVAPLAYIN

1

Cevaplar

2013-01-26T14:11:59+02:00

Bireyin, çağdaş toplumun etkin bir üyesi olması için, eğitim yaşantısının problem ..."Öğrenci Merkezli Eğitim Uygulama Modeli" Eğitimi Araştırma ve Geliştirme ......Birleşmiş Milletler Eğitim ve Bilim Örgütü (UNESCO) tarafından hazırlanan, ......Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışı sergiler.

0