Cevaplar

2013-01-26T12:34:31+02:00

[PPT] 

03 Analitik Ölçüm Yöntemlerinin Laboratuvara Kurulması
0
2013-01-26T14:08:50+02:00

. kütle, konsantrasyon, aktivite, hacim gibi çeşitli ölçüm sonuçları elde edilir. *Ölçümyöntemi, ölçüm prosedürü ve ölçme işlemi kavramları ayrı ayrı tanımlanarak, ... -Numune türü ve hacmi ... *Laboratuvarda kullanılabilecek ölçüm yöntemi belirlendikten sonra bu yöntemin ölçülebilir karakteristikleri deneylerle belirlenir

0