Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-26T13:40:45+02:00

olgu aynı türdeki olayları bir bütünmüş gibi ifade etmede kullanılır.......savaşlar olaylardır ama bunun görüşleri ihtilal akımı falan bunlar olgudur ve olguda yer zaman söz konusu değildirr.........................umarım bi faydam dokunmuşturr...............:)

4 3 4
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-26T13:40:48+02:00
Olgu

Kolayca anlaşılabilen, tam olarak bilinen, objektif olarak kanıtlanabilen ve bilimsel verilere (bilgilere) dayandırılabilen somut şeyler, olay ve düşünceler.

Örnek:

- Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanıdır.

- Türkiye'nin en büyük gölü Van Gölü'dür.

- Türkiye'nin başkenti Ankara'dır.

- Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

Olgu: Herkesin bildiği ve kabul ettiği şeylerdir. Bir olgunun genelleştirilmesi için tümevarım ve tüm*dengelim kavramlarını bilmek gerekir.
Tümevarım: Parçadan bütüne varmaktır. Yani küçük olgu ve olaylardan asıl konuya öze ulaş*maktır. Tümevarım yöntemini kullanmak doğru yoldan bilgiye ulaşmamızı daha da kolaylaştırır.
Günümüzde özellikle okula yeni başlayanlar için tümevarım yöntemi kullanılmaktadır. Bundaki amaç öğrenmeyi kolay ve sürekli hale getirmektir.

2 4 2