Cevaplar

2013-01-26T14:04:09+02:00

TRAFİK UNSURLARI

a) Kaza, genel trafiğe açık cadde, sokak veya yolda meydana gelmiştir.

b) Kazada bir veya birden fazla kişi ölmüş veya yaralanmıştır.

c) Kaza, hareket halinde en az bir taşıtın olmasını gerektirir.

Yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı kazalar:

1- İki taşıtın çarpışmasını,

2- Taşıtlar ile yayaların çarpışmasını,

3- Taşıtlar ile hayvan veya sabit engellerin çarpışmasını kapsar.

TEK TAŞITLI KAZALAR:Yalnız bir taşıtın karıştığı trafik kazalarını kapsar.

İKİ TAŞITLI KAZALAR:Yalnız iki taşıtın karıştığı trafik kazalarını kapsar.

ÇOK TAŞITLI (ZİNCİRLEME) KAZALAR: İkiden fazla taşıtın karıştığı trafik kazalarını kapsar. Çok kısa zaman aralığında arka arkaya ve ikiden fazla taşıtın karıştığı trafik kazaları bir trafik kazası olarak sayılmaktadır.

MADDİ HASAR: Yalnız kazaya karışan taşıtlar üzerinde meydana gelen kayıpları kapsar.

ÖLÜ: Kaza sonucu, kaza esnasında ölmüşkişiyi kapsar.

YARALI: Kaza sonucu ölmemiş fakat bir veya daha fazla ağır veya hafif yaralar almış kişiyi kapsar.

MESKUN MAHAL: Azami hızı en fazla 50 km ile sınırlı araç trafiğine açık, polis ve jandarmanın görev alanı içinde yer alan ve karayolu trafiğine etkileri tesbit edilmiş idari taksimatla belirlenmişolan il, ilçe, köy veya mezra gibi yerlerdir.

MESKUN MAHAL DIŞI: Karayolu Trafik Kanununda belirtilen hız sınırı ile araç trafiğine açık olan, polis ve jandarmanın görev alanı içinde yer alan ve yerleşim özelliği taşıyan yerlerdir.

YOL: Kendi tekerlekleri üzerinde yürüyen özellikle motorlu taşıtların kullanımına mahsus genel trafiğe açık ulaşım hattına yol denir.

BÖLÜNMÜŞ KARAYOLU: Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile belirli şekilde diğer taşıt yolundan ayrılması ile meydana gelen karayoludur.

OTO YOLLAR: Özellikle transit trafiğe tahsis edilen belirli yerler ve şartlar dışında girişve çıkışın yasaklandığı yaya, hayvan, motorsuz taşıt ve araçların girmediği ancak izin verilen motorlu taşıtların yararlandığı ve trafiğin özel kontrole tabi tutulduğu karayoludur.

DEVLET YOLLARI: Önemli bölge ve il merkezlerini, deniz, hava ve demiryolu istasyon, iskele, liman ve alanlarını birbirine bağlayan birinci derecede ana yollardır. Aynı zamanda ülkeyi komşu ülkelere bağlayan yollardır.

İL YOLLARI: Bir il sınırı içinde ikinci derece öneme haiz olan ve şehir, ilçe ve bucak gibi belli başlı merkezleri birbirine, il merkezine ve devlet yollarına bağlayan yollardır.

E YOLLARI: Ülkemizde E-Yolları olarak bilinen Avrupa-Uluslararası yol ağı, üyesi bulunduğumuz Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu'nca, ülkeleri birbirine bağlayan karayollarının geliştirilmesini teşvik amacıyla kullanıma konmuşbir sistemdir.

1 5 1
2013-01-26T14:04:44+02:00

1- Konutum için yangın ve deprem sigortası satın almak istiyorum.
Evimi emlak değeri üzerinden mi sigortalamalıyım?
Konutunuzun emlak değeri, arsa değeri ve yapının değeri olmak üzere
iki ana unsurdan oluşur. Oysa bina teminatı için sigorta bedeli hesaplanırken
sadece yapının değeri dikkate alınır. Evinizin (bina teminatı) sigorta bedelinin
hesabında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yayımlanan ve söz
konusu Bakanlığın Internet adresinde de ilan edilen çeşitli yapı türleri için
metrekare birim maliyetlerine ilişkin veriler yol göstericidir. Bu veri içerisinde
kendi koşullarınıza en uygun olan yapı tarzı karşılığında verilen rakamın
evinizin brüt metrekaresi ile çarpılması durumunda elde edilen sonuç, sigorta
bedelinizin ortalama hangi değere sahip olması gerektiği konusunda sizlere
bilgi verecektir.
2- Sigorta şirketi eksper raporunda belirtilen rakamdan daha
düşük tazminat ödemek istiyor? Bunu yapabilir mi?
Eksper raporları, gerek sigortalılar gerekse sigorta şirketleri açısından
tazminat tutarının hesabında yol gösterici belgelerdir. Bununla birlikte, bahse
konu raporun sigorta şirketini bağlayıcı yönü bulunmamaktadır. Ödenmesi
gereken tazminat tutarı konusunda sigorta şirketi ile aranızda mevcut olan bir
anlaşmazlıkta bağlayıcı karar verme yetkisi mahkemelerindir.

3- Akşam evimin önünde park halinde duran arabama birisi vurup
kaçmış. Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabına başvuru yapabilir
miyim?
Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı (Garanti Hesabı), kimliği
belirsiz araçların neden olduğu bedeni zararları (tedavi giderleri ve
ölüm/sakatlanma hali) karşılamaktadır. Dolayısıyla, aracınıza ilişkin maddi
hasar için Garanti Hesabına başvurulma şansı bulunmamaktadır.
4- Bir sigorta şirketi hakkında şikayetim var. Nereye bildirmeliyim?
Sigorta şirketlerinin uygulamalarına yönelik şikayetler, Hazine
Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce değerlendirmeye alınmaktadır.
Başvuru adresi www.sigortacilik.gov.tr/ irtibat uzantısından temin edilebilir.
5- Eğer bir sigorta şirketi hakkında Hazine Müsteşarlığına
şikayette bulunursam, dilekçem hakkında ne gibi işlemler yapılır?
Müsteşarlık, öncelikle şikayet dilekçenize konu sigorta şirketinden olay
hakkındaki açıklamasını ister. Şikayet dilekçeniz ve sigorta şirketince
hazırlanan açıklama yazısı ve bunlara ilişkin ekler ilgili birim tarafından bir
bütün olarak değerlendirilir. Mevzuata aykırı hareketlerden ya da mevzuatın
farklı yorumlanmasından kaynaklanan anlaşmazlıklar Müsteşarlığımızın bu
konudaki talimatı ile çözümlenir. Ancak; sorumluluk oranlarının tespiti,

1 5 1