Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-26T14:33:40+02:00

   Örtülü Anlam

       Türkçede bazı cümleler doğrudan söylenmeyen ancak, o cümleden çıkarılacak farklı yargıları da içerir. İşte, bir cümlede doğrudan söylenmeyen ancak cümlenin anlamından çıkarılacak diğer anlamlara örtülü anlam denir.

        Örnek: Babam artık sigara içmiyor.
        Bu cümle, doğrudan söylenmeyen “Babam, önceden sigara içiyordu.” anlamını da içerir. Cümlenin taşıdığı doğrudan söylenmeyen bu anlam, örtülü anlamdır.

         Örnek:”Toplantıya Ali de katılmış.”  cümlesinden toplantıya Ali'den başka katılanların da olduğu gibi bir anlam çıkarılabiliyor; yani bir cümleden çıkarılabilecek başka anlamlara "örtülü anlam" denir. 
          Kısaca; doğrudan söylenmeyen yargılar. Örtülü anlam tümcenin altında yatan manadır. İma edilen şeydir. Satır aralarını okumaktır.
       Bir cümleden çıkarılacak farklı anlamlara örtülü anlam denir. Örtülü anlamda cümleyi doğrudan okuduğumuz zaman bir anlam çıkaramayız.

         Örnek: Dere kenarında olan evler heyelan nedeniyle yıkıldı.
                    Yani dere kenarında olmayan evler zarar görmedi, anlamını çıkarabiliriz. Bu örtülü anlamdır.
            "Ahmet yine kaza yapmış." cümlesinden Ahmet'in iyi bir sürücü olmadığı ve daha önce de kaza yaptığı anlamları çıkıyor. İşte söylenmediği halde anlaşılan bu anlamlar o cümlelerin örtülü anlamlarıdır.
           Örtülü anlam cümlenin içinde gizlenmiş ikinci bir anlamdır.
          Örnek: Doğum günüme seni de bekliyorum. Bu cümledeki örtülü anlam: Doğum günüme başkaları gelecek sen de gel. 
          Ör. Benim de karnım acıktı. 
                Başkalarının karnının acıktığı anlamı örtülü anlam oluyor.  Bu nu de bağlacı ile sağlanmış. 
               Derlemedir.

0
2013-01-26T14:35:07+02:00
Örtülü anlam nedir?

Doğrudan söylenmek istenmeyen sözlerin dolaylı yoldan söylenmesine örtülü anlatım denir

Örtülü anlam bir cümleden çıkarılabilecek diğer anlamlardır. Cümleyi oluşturan sözcüklerin, söz öbeklerinin tümü veya bazıları yan ya da mecaz anlamlıdır.

Örtülü anlatıma aynı zamanda kinayelimecazlı anlatımda denilebilir.

Örtülü anlam örnekleri

Toplantıya Ali' de gelecek. (Toplantıya başkalarının da geleceği anlamı çıkartılır.)

Dere kenarında olan evler heyelan nedeniyle yıkıldı. (Dere kenarında olmayan evler zarar görmedi anlamını çıkartılır.)

Doğum günüme seni de bekliyorum. (Doğum günüme başkaları da gelecek sen de gel anlamı çıkartılır.)
0