1.Hava olaylarını coğrafyanının hangi alt bilim dalı incelemektedir?
2.Hidrosferden nasıl yararlanmaktayız?
3.Atmosferle hidfosfer arasın da nasıl bir ilişki vardır?
4.Doğal sistemler hangileridir? Bu sistemleri coğrafyanın hangi dalları incelemektedir?
5.Coğrafi araştırmalarda en çok hangi bilim dallarından yararlanılmaktadır?
6.Coğrafyanın başlıca prensipleri nelerdir?
7.Hidroloji ve jeomorfolojinin inceleme alanları nelerdir?

2

Cevaplar

2012-10-07T18:42:02+03:00

7)hidroloji su bilimi jeomorfoloji yer bilimi....................................................

6)

Dağılış Prensibi

 İlgi ve Bağlılık Prensibi

Nedensellik Prensibi.....................................

5)matematik,tarihte jeoloji,psikoloji,sosyoloji,meteroloji,astroloji,astronomi.............................. 

4)DOĞAL SİSTEMLER   Litosfer(Taş Küre): Doğal unsurların başında dağlar, tepeler, platolar, ovalar ve vadiler gibi çeşitli yer şekilleri gelir. Yerşekilleri çeşitli özellikteki taş ve tabakalardan oluşurlar. Yer kabuğunun bu katı bölümü taş küre (litosfer) olarak ta ifade edilir. Hidrosfer(Su Küre):   Ç evremizde a karsular, göller ve denizler kaynak suları ve yeraltında   da su bulunmaktadır. Bunların hepsine birden su küre (hidrosfer) denir.Atmosfer(Hava Küre):   Çeşitli gazların karışımı olan atmosferdeki hava, insanların yanı sıra diğer canlıların yaşayabilmeleriiçin ilk koşuldur.   Biyosfer(Canlılar Küresi):   Çevremizdebitkiler ve hayvanlar da vardır. Bunlar biyosferi oluşturur. Bu canlı unsurlarla birlikte çevrenin şimdiye kadar belirtilmiş olan unsur larının hepsi birlikte doğal sistemleri   oluş turur. 5 yıldız alırım artık :D

2 5 2
2012-10-07T18:43:19+03:00

1) Meteroloji

2)denize girerek

3)Su döngüsü azot döngüsü karbon döngüsü

4)??

5)??

6)??

7)??

2 5 2