Cevaplar

2013-01-26T17:54:05+02:00

1)      Psikoloji nedir?

 

2)      Psikoanalitik ekolün özelliklerini yazınız.

 

3)      Beni bu güzel havalar mahvetti, 
Böyle havada istifa ettim 
Evkaftaki memuriyetimden. 
Tütüne böyle havada alıştım, 
Böyle havada aşık oldum; 
Eve ekmekle tuz götürmeyi 
Böyle havalarda unuttum; 
Şiir yazma hastalığım 
Hep böyle havalarda nüksetti; 
Beni bu güzel havalar mahvetti.

Orhan Veli Kanık ‘a ait olan bu şiirde davranışı etkileyen hangi faktör üzerinde durulmaktadır?

 

4)      Yenidoğan hangi yaş grubunu kapsar?

 

5)      Nesne devamlılığı ilkesi Piaget’in hangi gelişim döneminde öğrenilir?

 

6)      Psikofizyoloji ile fizyolojik psikoloji arasındaki en temel fark nedir?

 

7)      Grubun Birey üzerindeki davranışlarını  hangi psikoloji alt dalı inceler?

 

8)      Panpsişizm nedir?

 

9)      Çocuk kütle hacim miktar korunumunu hangi dönemde kavrar?

 

10)   Canlıların doğrudan gözlenemeyen davranışlarına bir örnek veriniz

 

11)  Bağımsız değişken hangi gruba uygulanır?

 

12)   Negatif Korealasyon nedir Örnek vererek açıklayınız.

 

13)  Doğal gözlem nedir açıklayınız.

 

14)   Gestalt yaklaşımın görüşünü söyleyiniz.

 

15)  İnsan Doğulmaz insan olunur diyen psikoloji yaklaşımı hangisidir?

 

16)  İd ,ego, süperego  kavramlarını açıklayınız?

 

17)  İçebakış yöntemi nedir?Davranışcı yaklaşım niçin bu yönteme çok sert tepki göstermiştir?

 

18)Endüstri psikolojisinin çalışma alanları nelerdir?

 

19)psikolog ile psikiyatrist arasındaki farklar nelerdir?

 

20) Psikolojinin kuruluşu olarak hangi olayı temel alıyoruz?

  ( çözümlerini tek tek bulabilirsin çözümlü bulamadım )

0