Cevaplar

2013-01-26T19:41:45+02:00
SİMYA VE SİMYACILAR

Madenlerin çıkarılması, işlenmeye başlaması sonucunda değişik meslek türleri ve inanç oluşumları yeşermeye başlamıştır. Bu oluşumların en önemlilerinden biri de “simyacı” adı altında tanımlanır. Simyacı, simya işlemlerini gerçekleştiren kişidir de simya nedir? Değişik açıklama ve anlatımlar olmasına rağmen en kısa ve öz anlatımı “ Simya bir arılaştırma sanatıdır.”, “ Maddeyi, doğanın gerçekleştirdiği işlemleri, zamanı kısaltarak, taklit yolu ile arı bir halde tekrar yaratmaktır.”  

İlk simya işlemlerini gerçekleştirenler madenciler, dökümcüler, demirciler olmuştur. Metallerin ateş aracılığı ile şekil değiştirmesi ve daha kullanılır hale gelmeleri, oluşuma eklenen mistik inançlar, insanları büyülemiştir. İlk baştan beri ölümsüzlüğe duydukları özlem onları, çeşitli yönlerde yeniliklere doğru itmiştir. Ölüm onlar için geriye, kaosa, ölümsüzlük olan geçmişteki o mükemmel “ilk yaşama” dönüştü.  

Özetlemek gerekirse; İnsanlar gökteki o muazzam “Göksel güç” ile tekrar birleşmek için ölmeli ve ikinci kez doğmalıydı. İkinci doğum erginlenme sayesinde olurdu. Maddenin ilk biçimine yani tohum biçimine dönülür ve böylelikle ebedi “diriliş” sağlanırdı. Simyacı yaptığı işlemler sırasında, doğadan daha hızlı çalışmak ve zamanı oluğu kadar kısaltmak için çaba sarf ediyordu.

Yaptıkları işin anlaşılması en zor yanı da, simyacının bol miktarda simge kullanmış olmasıdır. Olayların akışı içinde yanlış anlaşılmasının bir nedeni de kullandığı bu tür simgeler olmuştur. Kullanılan simgeler zaman içinde anlamlarını yitirdikleri gibi, yörelere göre de farklılıklar göstermiştir. Simya olayını en az hata ile anlayabilmek için, her şeyden önce simyacıların kullanmış oldukları simge dil ve anlamlarını biraz irdelemek gerekmektedir.

Simge, bir düşüncenin ya da bir kavramın durumunu, niteliğini belirten bir amblem, bir tür işarettir. Bu işaret canlı bir varlık olabildiği gibi cansız herhangi bir nesne de olabilir. Önemli olan simgenin neyin yerine kullanıldığını kavramak veya bilmektir. Simya dalında ise simgelerin anlamları oldukça karmaşıktır. Çünkü bu dalda işin anlamı ve gereği nedeniyle birçok davranış, oluşum, gizli ve saklı olarak gerçekleştirilmeli, sırlar saklı kalmalıydı. Ne de olsa simyacı madde ile uğraşsa da ruhlarla da ilgili bazı mistik eylemler gerçekleştirmekteydi. İşin içine mistisizm girince, olayları ve kavramları ayırt etmek ya da anlamak, işin doğası gereği zorlaşmaktadır.

İlk zamanlarda simyacı sıradan metalleri, altın ve gümüş gibi soylu olanlara dönüştürme işlemi ile uğraşırken daha sonraları makro kozmos ile mikro kozmos arasındaki dengeyi bulmak, insanın kusursuz halde cennette yaşamasını sağlamak da araştırmaları arasına katıldı ve öncelik kazandı. Mistik düşünceler ağırlık kazanınca da sır ve gizem ağırlığını arttırarak ön plana çıktı.

 

 

1 1 1
2013-01-26T22:12:01+02:00

Simyacılar hakkındaki genel görüş onların sözde bilimadamı (pseudo-scientist), hatta kaçık ya da şarlatan oldukları yönündedir. Bunun nedeni simyacıların kurşunu altına çevirmeye çalışmaları, evrenin dört elementten (toprak, hava, su ve ateş) oluştuğuna inanmaları ve zamanlarının büyük çoğunluğunu mucize ilaçlar, zehirler ve sihirli iksirler hazırlamaya harcamalarıdır.
Bazı simyagerler gerçekten kaçık veya şarlatan olsa da, çoğu entelektüel akademisyenler ve önemli bilim adamlarıdır. Mesela, Isaac Newton ve Robert Boyle'un simyacı olduğu bilinmektedir. Bu gibi yenilikçi kişiler kimyasal maddelerin doğasını ve işleyişini araştırmayı denemişlerdir. Bu gibi simyagerler fiziki evrenin sırlarını açıklama girişimleri sırasında deney yapmaya, geleneksel bilgi ve bilgi kalıplarına, Thumb Yasaları'na ve şüpheci yaklaşıma dayanmak zorundaydılar.
Aynı zamanda, simyagerler kimyasal süreçlerde, fiziki durum ve görünüşün büyük ölçüde değiştiği durumlarda dahi, "bir şeyin" mufaza edildiğini kabul ederler. Bu "bir şey" ya da "öz" maddelerin bazı temel prensiplere sahip olduğu, prensiplerin birçok dış görünüş altında gizli halde bulunabileceği ve bu prensiplerin uygun işlemler sonucu ortaya çıkartılabileceği görüşü ile ilintilidir.
Simyacılar tarihlerinde bir düzen ve mantık arayışı içinde olmuşlardır.

Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/215991-simya-ile-ilgilenen-bilginler-kimledir-yaptiklari-calismalar-nelerdir.html#ixzz2J79cfUXe

0