Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-26T19:38:30+02:00

 Genellikle, güldürü, taklit ve söz hünerine dayanır. Bu güldürü, taklit ve karşıtlıklardan yararlanılarak oluşturulur.

* Öğreticilik yönü de olmakla birlikte eğlendiricilik özelliği öne çıkar.

* Çoğunlukla sözlü ürünlerdir. Önceden hazırlanmış, yazıya geçirilmiş belli metinleri yoktur. Genel olarak yazılı bir metne bağlı olmadan oyna­nır. Özellikle meddah, kukla ve köy seyirlik oyununda önceden sadece konu bellidir; oyuncular oyunu doğaçlama(irticalen) oynarlar.

* Oyunun başında ve sonunda birbirine benzeyen kalıplaşmış ifadeler yer alır, asıl konu ise serbesttir.

* Olumlu ve olumsuz tipler (bilgili-cahil, iyi-kötü, güzel-çirkin) karşı karşıya getirilir.

* Bu oyunlarda sahne oldukça basittir, dekor hemen hemen yoktur, her oyuncunun belli bir kostümü vardır, makyaj ikinci plandadır.

* Dans, müzik, şarkı ve oyun iç içedir.

* Kişi ve olaylar tipik ve temsili yanlarıyla ortaya konmaktadır.

* Oyundaki dekor, tiplerin kullandıkları malzemeler ve kişiler genellikle değişmez.

Usta- çırak geleneğile sonraki kuşaklara aktarılır.

1 3 1
  • Eodev Kullanıcısı
2013-01-26T19:39:11+02:00

Türk halk tiyatrosunun genel özelliklerini:

 

* Genellikle, güldürü, taklit ve söz hünerine dayanır. Bu güldürü, taklit ve karşıtlıklardan yararlanılarak oluşturulur.

* Öğreticilik yönü de olmakla birlikte eğlendiricilik özelliği öne çıkar.

* Çoğunlukla sözlü ürünlerdir. Önceden hazırlanmış, yazıya geçirilmiş belli metinleri yoktur. Genel olarak yazılı bir metne bağlı olmadan oyna­nır. Özellikle meddah, kukla ve köy seyirlik oyununda önceden sadece konu bellidir; oyuncular oyunu doğaçlama (irticalen) oynarlar.

* Oyunun başında ve sonunda birbirine benzeyen kalıplaşmış ifadeler yer alır, asıl konu ise serbesttir.

* Olumlu ve olumsuz tipler (bilgili-cahil, iyi-kötü, güzel-çirkin) karşı karşıya getirilir.

* Bu oyunlarda sahne oldukça basittir, dekor hemen hemen yoktur, her oyuncunun belli bir kostümü vardır, makyaj ikinci plandadır.

* Dans, müzik, şarkı ve oyun iç içedir.

* Kişi ve olaylar tipik ve temsili yanlarıyla ortaya konmaktadır.

* Oyundaki dekor, tiplerin kullandıkları malzemeler ve kişiler genellikle değişmez.

* Usta- çırak geleneği ile sonraki kuşaklara aktarılır.

 

Türk halk tiyatrosu 20. yüzyılın başına kadar toplumun çeşitli kesimlerinin eğitim ve eğlence ihtiyacını karşılamıştır. Günümüzde ise halk tiyatrosu geleneğini sürdüren sanatçılar yok denecek kadar azdır. Bu sanat dalları özellikle Kültür Bakanlığı ve ilgili kuruluşların desteği ile yaşatılmaya çalışıl­maktadır. Yaşanan siyasal, toplumsal ve kültürel değişmelere bağlı olarak halk tiyatrosu geleneği yerini Batılı anlamda modern Türk tiyatrosuna bırakmıştır.

0