Cevaplar

2013-01-26T22:33:06+02:00
Ahmet Hâşim'in Hayatı 

 Ahmet Haşim 1884’te Bağdat’ta doğar, soyu, oranın ileri gelen ailelerindendir. Babası Alûsîzâdelerden Arif Hikmet Beydir, annesi Kâhyazâdelerden Sara Hanımdır. Her iki aileden de birtakım bilginler, devlet adamları çıkmıştır.
Haşim doğduğunda babası Hulle’de kaymakamdır. Görevi dolayısıyla birçok yerleri dolaşır, onu da birlikte götüü. Bu yüzden, Haşim düzenli bir ilkokul öğrenimi göremez. Nanesi hastalıklı bir kadındır. Oğlunu çok sever, oğlu da ondan ayrılmaz. Yazık ki 1893 yıllarına doğru ölü. Haşim sekiz yaşında öksüz ve yalnız kalır. Babası katı bir adamdır. Oğluyla pek ilgilenmez. Bundan ötüü, Haşim, annesinin ölümüyle derinden yaralanır. Onunla geçirdiği günleri yıllarca unutamaz.
Fizan mutasarrıflığına yükselen Arif Hikmet Bey, 1896’da İstanbul’a gelir. Haşim’i de yanında getirir. Amacı, oğluna düzenli bir öğrenim sağlamaktır. Tükçeyi öğrenmesi için onu önce Numune-i Terakki okuluna gönderdir. Bir yıl sonra da Mekteb-i Sultani’ye (şimdiki Galatasaray Lisesi) yatılı verir. Ardından Revendus kaymakamlığına atanır. Orada ikinci kez evlenir.1 1 1