Cevaplar

2013-01-26T23:34:52+02:00

Mantık- Kümeler ile İLGİLİ SORULAR
SORU: A- ( B U C ) = (A-B ) ∩ ( A-C ) eşitliğinin doğruluğunu gösterelim.SORU: A ve B iki kümedir. s( A ) = 2 . s( B ) , s( A - B ) = 10 ve A ∩ B kümesinin Alt kümelerinin sayısı 64 olduğuna göre,B kümesinin eleman sayısını bulalım .SORU: s( A ) = 10 , s( B ) = 9 , s ( A U B ) = 15 ise s ( A - B )’yi bulalımSORU: Bir turist gurubu Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilenlerden oluşmuştur. Grubun % 60’ı almanca, % 80’ni ingilizce biliyor.Grupta her iki dili konuşan 8 kişi vardır. Bu turist grubunda kaç kişi vardır?
SORU: İngizce veya Almanca dillerinden en az birinin bilindiği 34 kişilik bir turist grubunda sadece İngilizce bilenlerin sayısı, her iki dili bilenlerin 4 katından 1 fazladır. Bu grupta İngilizce bilen en fazla kaç kişi vardır?SORU : 40 kişik bir grupta, 8 kişi futbol ve basketbol oynamaktadır.30 kişi bu oyunlardan en az birini oynamaktadır. Futbol oynayanların sayısı basketbol oynayanların sayısından 6 fazladır. Bu grupta futbol oynamayan kaç kişi vardır.SORU: ( A I B' ) U ( A U B' ) = B - A olduğunu gösterelim.

SORU: ( A I B ) U ( A / B ) kümesini en kısa biçimde yazalım.SORU:Bir turist grubunda Almanca, İngilizce, ve Fransızca dillerinden en az biri bilinmektedir. Almanca bilen 18, İngilizce bilen 20 , Fransızca bilen 15, Almanca ve Fransızca bilen 6,Almanca ve İngilizce bilen 3, Almanca , Fransızca,İngilizce dillerinin

Her üçünüde bilen 2 kişidir. Turist grubu 41 kişi ise İngilizce ve Fransızca bilen kaç kişidir.

SORU : E = { a , b , c , d , e , f } evrensel küme A = { a , c , e } ise A' kümesini bulunuz.SORU : A = { a , b , c , d , e } B = { a , c , k , p } kümeleri için A B ve B A kümelerini bulunuzSORU : A B kümesinin 8 tane alt kümesi , B A kümesinin15 tane öz alt kümesi vardır. s( A U B ) = 12 ise A I B kümesinin 2 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır?

SORU : A B' kümesinin 7 tane özalt kümesi, A' I B kümesinin en çok bir elemanlı 6 alt kümesi ve s( A U B ) = 14 ise A I B' kümesi kaç elemanlıdır?SORU : 21 kişilik bir sınıfta , Matamatik dersini anlayanların sayısı , İngilizce anlayanların sayısının 3 katıdır. Bu sınıfta 4 öğrenci ,Matamatik ve İngilizce derslerinin ikisinide almamakta ve 3 öğrencide her iki dersi aldığına göre bu sınıfta yalnızca matamatik dersini alan kaç kişi vardır.SORU: { (x . y) : x . y = 12 , x < y , x ∈ z , y ∈ z } kümesini liste yöntemi ile gösteriniz.SORU : A=[ a , b , c , d } kümesinin;

a) Kaç tane alt kümesi vardır?

b) Kaç tane öz alt kümesi vardır?

SORU : Bir A kümesinin alt küme sayısı ile öz alt küm sayısının toplamı 15 ise , A kümesinin kaç elemanı vardır ?SORU : [(1v 0) à (1à 0)] v [(1à 0) v (0v 1)] = ? işlemini yapınız..


Kaynak: 9. Sınıf Mantık Soruları http://www.webhatti.com/matematik/670858-9-sinif-mantik-sorulari.html#ixzz2J7UPUasP
whkaynak
2 5 2
2013-01-26T23:40:53+02:00
soru1:Elinizde sadece zaman ayarlayıcı olarak 2 tane kum saati vardır.
Bunlardan biri 7 dakikalık, diğeri de 11 dakikalıktır.

Yapmayı düşündüğünüz deney tam 15 dakika sürmektedir. Eğer zamanı
uzatırsanız veya kısaltırsanız deneyde istediğiniz verimi alamamaktasınız.
Bu iki kum saatini kullanarak bu deneyin zaman ayarlamasını nasıl
yaparsınız.

soru2:İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan, büyüğün öz oğludur.
Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu nasıl olur?


soru3:Bazı aylar 30, bazıları 31 çeker; kaç ayda 28 gün vardır?

soru4:4 adet 1 kullanarak yazılabilecek en büyük sayıyı nedir?

soru5:Bir sepette 5 elma var. Bu elmaları 5 küçük kıza öyle paylaştırın
ki her kızın bir elması olsun ve sepette bir elma kalsın.

Cevap1:İki kum saatini aynı anda başlatırsınız. 7 dakikalık kum saati
boşaldığı anda deneye başlarsınız.11 dakikalık boşaldığı anda tekrar
ters çevirirsiniz. Buraya kadar 4 dakika geçmiştir. 11 dakikalık kum
saati boşaldığı anda deneyi sona erdirirsiniz. Böylece toplam 15 dakika
olmuştur.

cevap2:Çünkü Annesidir.

cevap3:Bütün Aylarda 28 Gün Vardır.

cevap4:Sanıldığı üzere bu sayı 1111 değildir. Bu sayı 11 üzeri 11'dir.

cevap5:Kızlardan birine elmayı sepetle beraber verin.
    1-Uzadıkça kısalan şey nedir?
2
-Ali, sepetteki elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ayşe'ye; sonra kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı Ahmet'e ve yine kalan elmaların yarısını ve bir yarım elmayı da Hasan'a veriyor. Sonuçta sepette sadece bir elma kaldığına göre başlangıçta kaç elma vardı?
Not: Elmalar bölünmeden paylaşılıyor.
3- Bir avcı otobüse binmek ister. Yalnız, otobüse boyutları en fazla 1mt. olan eşyalar alınmaktadır. Avcının tüfeği ise 1,5 mt.dir. Tüfeğin şeklini bozmamak şartı ile otobüse nasıl biner?
4-Bir tabakta 7 tane portakal var. Bu portakalları, 7 çocuğa birer tane bütün portakal vererek paylaştırın ve hâlâ tabakta bir portakal kalsın?
5- Dünyanın çevresini ekvatordan geçecek şekilde bir ip ile bağladığımızı kabul edelim.(yaklaşık 40 bin km.) Bu ipi her noktadan 1mt. havada tutabilmek için, ne kadar daha ip ilave etmeliyiz? 
6- 6 adet kibrit çöpü ile 4 adet 'eşkenar üçgeni' nasıl elde edebiliriz?
7- Bir duvarın üzerinde 5 adet kuş duruyor. O sırada oradan geçmekte olan bir avcı, tüfeğini ateşleyip ikisini vuruyor. geriye kaç kuş kalır? (Cevap 'hiç' değil)
8- İki kişi yolda karşılaşıyorlar. Küçük olan, Büyüğün öz oğludur. Ancak büyük olan küçüğün babası değildir. Bu nasıl olur?
9- Bir çocuk, 7 elmanın ikisi hariç hepsini yerse, kaç elma kalır?
10- Bir satranç tahtasında kaç tane 'kare' vardır? ( 64 değil !)
11- Yılın kaç ayında 'otuz' gün vardır?
12- Ali ile Veli 100 metre yarışı yapıyorlar. Ali, Veli'yi 5 metre farkla geçiyor. Yani Ali yarışı bitirdiğinde Veli 95. metrededir. Tekrar yarışmaya karar veriyorlar. Fakat bu sefer Ali, başlangıç çizgisinden 5 metre geriden başlıyor. Aynı hızla koştuklarını kabul edersek bu yarışı kim kazanır?
13-B - İ - Ü - D - ?
Soru işareti yerine hangi harf gelmelidir? 

14- A, B, C, D VE E birbirlerinden ve sıfırdan farklı tamsayılardır.
ABCDE x 4 = EDCBA ise A=? B=? C=? D=? E=?
15- 2 + 2 + 2 = 244 Bir işareti değiştirerek eşitliği sağlayın.
16- Bir tüccar, sattığı mala %10 zam yapar. Ancak zamdan sonra satışlar düşmeye başlar. Fiyatı, yeni fiyatın %10 altına çeker. İlk duruma göre kârda mıdır, zararda mıdır?
17- Üç kedi, üç fareyi üç dakikada yakalarsa dokuz kedi, dokuz fareyi kaç dakikada yakalar?
18- 2 - 8 - 18 - 32 - 50 - ?
19- Bir tartı aletinde iki kutu ayrı ayrı tartılıyor. İlk kutu 5kg, ikinci kutu da 6kg geliyor. İki kutu beraber tartıldığında ise ibre, 12kg'ı gösteriyor. Yanlış tartıldığı belli olan kutuların gerçek ağırlıkları nedir?
20- Bir kalem ve bir silginin toplam fiyatı 110 TL'dir. Kalem, silgiden 100 TL daha pahalı olduğuna göre herbiri kaçar liradır? (Cevabı akıldan veriniz)

CEVAPLAR:
1- Hayat veya Ömür.
215 elma
3- Avcı tüfeğini boyutları 1 mt. olan bir kutuya koyar. Küpün en uzak iki köşesinin uzunluğu, yaklaşık 1.73 mt. dir. 
4- Son kalan çocuğa portakal, tabakla birlikte verilir.
5-6,28 mt. Çapı 40bin km. olan bir daire düşünürsek, yarıçapı sadece 1 mt. arttırmamız gerektiği anlaşılır. (Çevre=2pr ise r yerine (r+1) yazılır. O da 2p farkeder.)
6- Üçgen Piramit:


7- Vurulan 'iki' kuş kalır. Diğerleri kaçar.
8- Demekki 'annesi'dir. 
9- İkisi hariç ise tabi ki 'iki' tane kalır.
10-204 kare vardır. Bütün 1x1(64 adet), 2x2(49 adet), 3x3(36 adet), 4x4(25 adet), 5x5(16 adet), 6x6(9 adet), 7x7(4 adet), 8x8(1 adet) ölçülerindeki kareler 204 tanedir. 
11- Şubat hariç bütün aylarda 'otuz' gün vardır. 
12- Ali, Veli'ye 95. metrede yetişeceğinden, son 5 metreyi, hızlı olan Ali önde bitirir. 
13-Bir, İki, Üç, Dört, Beş... Yani B
14- A=2 - B=1 - C=9 - D=7 - E=8
15- +'lardan birini 4 yaparız.
16-%1 zarardadır.
17- 'Üç' Çünkü herbirine bir fare düşer.
18- 72 (Genel terim:2n²)
19- İlki 6, ikincisi 7 kg
20- Kalem=105 TL, silgi=5 TL
     
0